nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.12.2018 400 deelnemers op vijfde trefdag VarkensAcademie

Op vrijdag 30 november namen zo’n 400 varkenshouders deel aan de vijfde jaarlijkse trefdag van de VarkensAcademie, een initiatief van de provincie West-Vlaanderen en kennisplatform Inagro om in de eerste plaats de West-Vlaamse varkenssector te ondersteunen met praktische en technische kennis. Via de VarkensAcademie kunnen varkenshouders hun managementcapaciteiten versterken en hun bedrijfsresultaten verbeteren. 

Tijdens de trefdag, die plaatsvond op de campus van Inagro in Rumbeke-Beitem, konden de aanwezigen hun kennis verdiepen door interessante workshops en door uitwisseling van informatie met andere varkenshouders tijdens de verschillende netwerkmomenten. Komiek Jan-Bart De Muelenaere zorgde voor de vrolijke noot.

Dierenarts Mark Roozen (NUVAN) bracht in zijn plenaire uiteenzetting 'Toekomstgericht produceren door bewust te handelen' varkenshouders het principe van kijk-denk-doe-en-evalueer bij. Hij illustreerde het belang van observatie van problemen en lichtte toe hoe je na grondige analyse een plan van aanpak opstelt. In de verschillende workshops in de namiddag was er aandacht voor diergezondheid, biggenvoeding, duurzame energie en technische cijfers. Op de website van Inagro is alle informatie over de inhoud van de trefdag, met onder meer een link naar de presentaties, te vinden.

Ook in 2019 biedt de VarkensAcademie kansen aan varkenshouders om zich verder te ontwikkelen, met tal van studiebijeenkomsten rond thema’s als drinkwaterkwaliteit, eigen voedersamenstelling, bioveiligheid en quarantaine, technische prestaties en een gezonde en veilige werkomgeving. Daarnaast kunnen varkenshouders zich nog altijd aansluiten bij kenniscoöperaties of deelnemen aan onderzoeksprojecten. Inagro vult het aanbod van de VarkensAcademie in de loop van het jaar verder aan.

Varkenshouders die op de hoogte willen blijven, kunnen zich gratis registreren voor de nieuwsbrief via de website van Inagro. Op de website kunnen ze ook de agenda met activiteiten consulteren. De volgende trefdag van de Varkensacademie vindt plaats op vrijdag 29 november 2019.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Volg VILT ook via