nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.09.2019 5 miljoen aan Vlaamse subsidies voor ontharding

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel heeft deze week de lijst van 22 onthardingsprojecten bekendgemaakt die zijn geselecteerd na de tweede Projectoproep voor Proeftuinen Ontharding. “De projecten krijgen in totaal ruim 5 miljoen euro”, reageert de minister. “De initiatiefnemers krijgen ook begeleiding bij hun experimenten om beton, asfalt of gebouwen te verwijderen en die ruimte kwalitatief in te richten.”

De tweede oproep voor onthardingsprojecten liep van 1 april tot 15 mei 2019 en richtte zich op drie thematische doelstellingen met specifieke aandacht voor de klimaatvoordelen van ontharden: ontharden voor kwalitatievere schoolomgevingen, ontharden voor meer ruimte voor water en ontharden voor meer mobiliteit met minder wegen. De 22 projecten die subsidies zullen ontvangen werden door een vakjury geselecteerd uit 138 ingediende dossiers. “Het gaat vooral om onthardingsinitiatieven die in een reguliere marktwerking niet of niet optimaal uitgevoerd zouden kunnen worden en nu dus wel gerealiseerd kunnen worden met een maximum aan kwaliteit”, klinkt het.

De opgedane ervaring en inzichten worden meegenomen voor volgende initiatiefnemers, projecten en de uitwerking van een Vlaams programma voor ontharden. "Via onthardingsprojecten zetten we in op het klimaatrobuuster en leefbaarder maken van onze regio en nabije omgeving, en het versterken van de lokale of bovenlokale open ruimte", stelt minister Koen Van den Heuvel.

In Genk bijvoorbeeld streeft het project WIJWATER naar een omslag in ruimtegebruik in het verstedelijkte valleigebied van de Stiemervallei. “We willen de natuurlijke vallei- en waterdynamiek herstellen via een concreet onthardingsproject in de tuinwijk Waterschei-Noord”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “De ontharding wordt hier ingezet als een mogelijk middel om het watersysteem te herdenken en in te zetten op decentrale maatregelen en natuurlijke oplossingen die waterinfiltratie en ecosysteemdiensten maximaliseren. We kiezen er bewust voor om samen te werken met inwoners en diverse stakeholders.”

Meer weten? Je vindt alle projecten hier.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via