nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.04.2018 5 miljoen euro voor aanpak Vlaamse waterproblematiek

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege maakt vijf miljoen euro vrij voor het programma Water-Land-Schap. Het programma wil problemen met water in landelijke gebieden oplossen in onderlinge samenhang. De oproep Water-Land-Schap resulteerde in 40 ingediende voorstellen bij de Vlaamse Landmaatschappij, waarvan er 14 de selectie haalden. De geselecteerde initiatieven zullen de basis vormen van een landinrichtingsproject Water-Land-Schap. “Door alle initiatieven te bundelen in een landinrichtingsproject, kan op grote schaal aan de waterproblematiek in Vlaanderen gewerkt worden”, zegt de minister.

De 40 ingediende initiatieven hebben een brede spreiding over Vlaanderen: zeven voorstellen komen uit de provincie West-Vlaanderen, 13 uit Oost-Vlaanderen, zes uit Vlaams-Brabant, negen uit Antwerpen en vijf uit Limburg. “De grote respons op de oproep Water-Land-Schap bewijst dat de nood aan middelen en uitvoeringsinstrumenten om op een andere manier met water, landbouw en landschap om te gaan, groot én urgent is”, aldus Joke Schauvliege.

In West-Vlaanderen werd het initiatief ‘Robuuste waterlopen Westhoek’ geselecteerd. Het project ligt in de gemeente Heuvelland en de stad Ieper, in het stroomgebied van de Kleine Kemmelbeek. De beek vormt de bron van de waterwinning in de Dikkebusvijver en kampt met sterke erosie waardoor de waterwinning steeds meer moet investeren in het baggeren van de vijver. Het doel van het initiatief is om samen met de landbouwers en de betrokken overheden een totaalaanpak voor erosie langs de Kleine Kemelbeek uit te werken en daarbij ook te werken aan waterkwaliteit.

In Oost-Vlaanderen kan een kleinschaliger project op steun rekenen. In het grensgebied van de gemeente Kruishoutem en de stad Deinze wil ‘Burenwater’ het regenwater van de dakoppervlakte van (bedrijven)terreinen ter beschikking stellen van naburige tuinbouwers. Het project wordt gerealiseerd tussen het glastuinbouwbedrijf Tomato Masters en het bedrijventerrein De Prijkels.

In de provincie Vlaams-Brabant gaat men op zoek naar geïntegreerde oplossingen voor de Grote en de Kleine Gete. In de integrale visie die op de Getestreek ontwikkeld wordt, werden drie watergerelateerde problemen geanalyseerd: erosie en modderoverlast, overstromingen en de waterkwaliteit. Het initiatief wil aan de slag rond structuurherstel en onderhoud van de waterlopen, structuurherstel van de bodem, testen van innovatieve landbouwpraktijken en wil oplossingen vinden voor de overstromingsproblematiek.

De lokale coalities van de geselecteerde initiatieven gaan nu samen met het programmateam aan de slag om hun voorstel concreet uit te werken en de uitvoering voor te bereiden. Joke Schauvliege: “In totaal is een budget van vijf miljoen euro voorzien voor de uitvoering van het landinrichtingsproject. Ik verwacht de eerste concrete acties op het terrein begin 2019.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Regionaal Landschap Westhoek

Volg VILT ook via