nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.03.2013 53.000 ton met aflatoxine besmette maïs in België

Ook in België is met aflatoxine besmette maïs aangetroffen. Het gaat over een gecontamineerde partij maïs van 53.000 ton, waarvan het federaal Voedselagentschap (FAVV) het grootste deel heeft geblokkeerd. Een ander deel werd verwerkt in voeders voor varkens, pluimvee en in mindere mate rundvee. De veiligheidsnorm voor melk zou niet overschreden kunnen worden.

Op 5 maart heeft het Voedselagentschap via een Belgische handelaar vernomen dat een lot maïs geleverd aan een Belgische veevoederfabrikant een lichte overschrijding van de Europese norm voor aflatoxines vertoonde. Het agentschap heeft het grootste deel van de gecontamineerde zending, 53.000 ton maïs, geblokkeerd. De rest werd verwerkt in voeder voor varkens, pluimvee en in mindere mate in rundveevoeder.

Uit de risico-evaluatie van de analyses van de Duitse grondstoffenhandelaar van wie de maïs afkomstig was, blijkt dat de norm in de samengestelde voeders waar de maïs in verwerkt zit "over het algemeen" niet overschreden werd. Daar waar de hoeveelheid de norm wel overschreed, werden de voeders die nog aanwezig waren op de bedrijven direct geblokkeerd.

Op basis van de huidige informatie zou de zeer strenge norm van 0,05 parts pro billion (ppb) voor aflatoxines in melk niet overschreden worden. Voor alle zekerheid zal de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) toch een 50-tal monsters laten analyseren op de aanwezigheid van aflatoxine M1. Het Voedselagentschap zal tegelijkertijd de voeders van 13 bedrijven en de melk van zes melkveebedrijven laten onderzoeken. De resultaten worden begin volgende week verwacht.

De gedelegeerd bestuurder van het Voedselagentschap, Gil Houins, betreurt dat de informatie van de Duitse autoriteiten zo traag verspreid werd via het RASFF, het Europese waarschuwingssysteem. Anderzijds benadrukt Houins de goede samenwerking met de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten (BEMEFA) en de federatie van de zuivelindustrie (BCZ).

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via