nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.08.2015 60-tal tractors voeren actie tegen serrecomplex Melsele

Een zestigtal tractoren zijn donderdagnamiddag stapvoets door Melsele gereden uit protest tegen de plannen van de provincie Oost-Vlaanderen om er een glastuinbouwzone af te bakenen. Ze reden van Beveren naar een ontmoetingscentrum in Melsele, waar de provincie een infomoment had voorzien over het nieuwe planMER dat momenteel ter inzage ligt. Bij gebrek aan inschrijvingen vond het infomoment niet plaats, maar een delegatie van de provincie stond wel de aanwezige landbouwers, buurtbewoners en grondbezitters te woord. Tegelijkertijd stuurde de provincie een persbericht uit, waarin ze de noodzaak van clustervorming voor de toekomst van de glastuinbouw herhaalt.

De actievoerders bestonden uit landbouwers en sympathisanten van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en het actiecomité Glastuinbouwzone (GTZ) Melsele. Die laatste diende enkele jaren geleden al klacht in bij de Raad van State tegen het toenmalige, door Vlaanderen goedgekeurde PRUP. Het comité haalde zijn slag thuis en het PRUP werd vernietigd, maar de provincie bleef niet bij de pakken zitten. Nog voor de Raad van State zijn definitieve uitspraak bekend had gemaakt, was zij al aan een nieuwe procedure begonnen. Het resultaat daarvan – een nieuw planMER – ligt momenteel (nog tot 12 september) ter inzage in het gemeentehuis. Omdat het rapport echter redelijk technisch is, werd donderdagnamiddag een infomoment georganiseerd. Wie een vraag had, kon zich inschrijven. Maar aangezien slechts één persoon dat deed, werd de bijeenkomst afgelast.

Desondanks besloten ABS en het actiecomité GTZ Melsele hun aangekondigde protestactie uit te voeren. Een zestigtal tractoren reden daarom stapvoets van het Pareinpark in Beveren via de Grote Baan naar ontmoetingscentrum Boerenpoort, waar de actievoerders enkele uren later door een delegatie van de provincie ontvangen werden. Mark Cromheecke, Karen Dhollander en Koen Fauconnier, respectievelijk directeur Ruimte en beleidsmedewerkers van de provincie, luisterden daar naar de bezorgdheden van enkele tientallen landbouwers, buurtbewoners en grondbezitters.

“Wij protesteren tegen de plannen van de provincie om in Melsele een glastuinbouwcluster te bouwen omdat er volgens ons geen vraag meer is naar die cluster én omdat het de toekomst van onze jonge landbouwers, die de laatste jaren sterk hebben geïnvesteerd in hun bedrijf, op het spel zet”, stelt Paul De Ryck van ABS. “Tien jaar geleden, toen voor het eerst sprake was van een serrecluster, lagen de kaarten helemaal anders. De tuinders in onze streek werden toen geconfronteerd met sterk gestegen energieprijzen. Een glastuinbouwzone met goedkopere (want gedeelde) energie was toen voor hen een welgekomen oplossing. Maar intussen hebben zij hun activiteiten stopgezet of hebben zij toch een manier gevonden om te kunnen uitbreiden, waardoor de nood aan een serrecluster vandaag niet meer bestaat. In plaats van voor een nieuwe cluster, kiezen wij daarom voor het behoud van onze landbouwgrond en de toekomst van onze jonge landbouwers, want de druk op ruimte is hier in Beveren al groot genoeg.”

Kristof en Thomas Rosiers, twee jonge landbouwers die recent het landbouwbedrijf van hun vader hebben overgenomen, sluiten zich daarbij aan. “We komen hier zo al grond tekort. Als de cluster er komt, zijn er helemaal geen kansen meer voor grondgebonden bedrijven”, klinkt het. Iets wat min of meer beaamt wordt door Cromheecke. “Oost-Vlaanderen is een sterk verstedelijkte, dichtbevolkte provincie. Zeker rond Gent en hier, rond Antwerpen, zit er niet veel rek meer op de beschikbare ruimte. Dat betekent dat er altijd keuzes moeten worden gemaakt. En Vlaanderen heeft hier gekozen voor een glastuinbouwzone”, stelt hij.

Op de vraag waarom de cluster in Melsele moet komen, en waarom het niet iets verderop kan, nabij een industrieterrein, krijgen de aanwezigen een soortgelijk antwoord. “Ten eerste wil de Antwerpse haven dat niet en ten tweede kan het juridisch gezien niet, omdat het geen agrarisch maar industriegebied is. Bovendien moeten wij ons houden aan de macrozones die Vlaanderen heeft afgebakend, en één van die zones ligt in Melsele”, stelt Fauconnier. Hij benadrukt nog de voordelen van het zoekgebied: dichtbij de op- en afritten, in de omgeving van een bestaand serregebied en met een groot, potentieel afzetgebied.

Ook de opmerking dat er vandaag geen vraag is naar een glastuinbouwzone in Melsele, wordt door Fauconnier gecounterd. Volgens hem is er nog wel voldoende interesse, en niet alleen vanwege Nederlanders of tuinders uit de Kempen, zoals de actievoerders suggereren. “De zone is voorbehouden voor familiale bedrijven uit de provincie. Het klopt dat we verder kijken dan alleen Beveren, daarom ook heeft de provincie het dossier van de gemeente overgenomen. Maar we kijken niet naar tuinders uit Limburg of Oostende, er is voldoende interesse in Oost-Vlaanderen zelf.”

Cromheecke verduidelijkte ten slotte nog dat het in deze fase niet de bedoeling is om zich inhoudelijk voor of tegen het plan uit te spreken. Het huidige onderzoek betreft het planMER en gaat over de manier waarop dat plan is opgesteld. Inhoudelijke bezorgdheden kunnen geuit worden tijdens het openbaar onderzoek naar het PRUP, dat eind dit jaar wordt gepland. De provincie blijft intussen bij haar standpunt dat clusterprojecten zoals hetgeen gepland wordt in Melsele, noodzakelijk zijn om op termijn een voldoende competitieve glastuinbouwsector te behouden. Dat laat ze weten in een persbericht, waarover morgen meer informatie via VILT volgt.  

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Paul De Ryck

Volg VILT ook via