nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.01.2020 71 runderen in beslag genomen in Lichtervelde

De Vlaamse dienst Dierenwelzijn heeft op dinsdag 14 januari 2020 bij een landbouwer in Lichtervelde 71 runderen in beslag genomen, een uitzonderlijk groot aantal. “Boeren die elke waarschuwing in de wind slaan, kunnen hun dieren verliezen”, zegt Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts. “Ook dieren die gehouden worden om uiteindelijk te slachten hebben recht op goede zorg. Als we verwaarlozing of mishandeling vaststellen, zullen we dieren desnoods in beslag nemen om ze in bescherming te nemen tegen onaanvaardbare omstandigheden”.
De dieren kregen onder andere onvoldoende voedsel en drinken. Het sterftecijfer lag abnormaal hoog en er was onvoldoende uitgroei van jongvee. Het onderhoud en de reiniging van de infrastructuur was ondermaats en bovendien bevonden er zich verschillende kadavers in verre staat van ontbinding achteraan het bedrijf.
 
Aangezien de dieren een commerciële waarde hebben en gelet op hun grote aantal, is er een openbare verkoop gehouden. Dat is een normale procedure bij landbouwdieren.  
 
Inspecteurs van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn hadden al eerder controles uitgevoerd bij de landbouwer. Er werden maatregelen opgelegd om het welzijn van de dieren en de voeding te verbeteren. Ook de Vlaamse hulporganisatie Boeren op een Kruispunt werd ingeschakeld voor begeleiding van de vrij jonge landbouwer. Die begeleiding werd stopgezet wegens gebrek aan medewerking.  
 
De maatregelen voor de dieren werden niet opgevolgd. Alhoewel de eigenaar in 2019 alle kansen kreeg om de ernstige tekortkomingen op het vlak van dierenwelzijn te verbeteren, bleek dit helaas tevergeefs. Uiteindelijk is de inspectiedienst Dierenwelzijn op dinsdag 14 januari 2020 overgegaan tot inbeslagname van 71 runderen. ’s Avonds werden alle dieren er afgevoerd.Ook het FAVV was gisteren aanwezig om toezicht te houden op de naleving van regelgeving rond de afvoer van de dieren, dat onder hun bevoegdheid valt.
 
FEBEV, de federatie van het Belgisch Vlees, vindt de stelling van Ben Weyts dat dieren die gehouden worden voor de slacht ook recht hebben op goede zorg, vanzelfsprekend. "Onze sector heeft er absoluut geen baat bij om dieren te slachten die niet voldoen aan de voorwaarden voor dierenwelzijn. Het vlees van dieren die niet goed behandeld werden voor de slacht, is inferieur van kwaliteit. Maar wij zijn ervan overtuigd dat de meeste landbouwers weten dat ze hun dieren goed moeten verzorgen en in goede staat moeten afleveren voor de slacht", zegt Michael Gore van FEBEV.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via