nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.01.2019 755 hectare natuurgebied van Natuurpunt erkend

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege heeft vorig jaar 755 hectare natuurgebied van Natuurpunt als natuurreservaat erkend. "Dat betekent dat er middelen vrijkomen om die natuurgebieden in te richten, te onderhouden en open te stellen voor wandelaars", zegt woordvoerder Hendrik Moeremans van Natuurpunt. Van de 24.968 hectare die Natuurpunt beheert, is nu 17.228 hectare of 69 procent erkend als natuurreservaat. Natuurpunt betaalt de rest van het beheerde gebied met eigen middelen.

"De voorbije jaren heeft de minister belangrijke inspanningen geleverd om de oppervlakte erkend natuurgebied te laten stijgen", zegt Noah Janssen, directeur Natuurbeheer van Natuurpunt. "Binnen onze natuurgebieden streven we naar de hoogst mogelijke kwaliteit voor de natuur. In het volgebouwde landschap van Vlaanderen zijn natuurgebieden echte toevluchtsoorden geworden voor heel wat bedreigde planten en dieren. Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid om de gebieden zo te beheren dat die kwetsbare soorten op termijn kunnen overleven."

De inzet van duizenden Natuurpunt-vrijwilligers staat daarbij centraal, zegt Natuurpunt. "Samen met de professionele ploegen verzorgen zij het beheer van de natuurgebieden en de toegankelijkheid voor het publiek. Daarnaast gidsen ze bezoekers en helpen ze de gezondheid van de natuur in kaart te brengen. Maar natuur beheren en openstellen kost naast de inspanningen op het terrein ook handenvol geld. Zo hebben de gebieden vaak te maken met vervuiling tot diep in de bodem, of vergt het grote inspanningen om het natuurlijk reliëf of de waterhuishouding te herstellen. Daarom is de officiële erkenning van natuurgebieden als natuurreservaat van cruciaal belang. Dat zorgt voor de toekenning van de broodnodige beheersubsidies, voor een periode van 27 jaar."

Bron: Belga

Beeld: Wim Dirckx iov Natuurpunt

Volg VILT ook via