nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.03.2018 76 Vlaamse melkveehouders zetten de toon qua kwaliteit

Het Melkcontrolecentrum Vlaanderen reikt ieder jaar diploma’s uit aan melkveehouders die het afgelopen jaar melk geleverd hebben van uitstekende kwaliteit. In 2017 zijn 76 melkproducenten er onafgebroken in geslaagd om aan de strengste kwaliteitsnormen te voldoen. Hun aantal stijgt ieder jaar, wat volgens MCC de kwaliteit van Vlaamse melk onderstreept. Het aantal melkveehouders daarentegen blijft dalen. Vorig jaar waren ze nog met 4.397 (-5%). Hun melk werd opgehaald door 18 zuivelverwerkers, waarvan er drie in Wallonië en twee in het Duitstalig landsgedeelte gevestigd zijn.

Vorig jaar is er met vijf procent minder melkveehouders vijf procent meer melk geproduceerd in Vlaanderen. Het jaarverslag van Melkcontrolecentrum Vlaanderen meldt dat zuivelverwerkers 2,6 miljard liter melk hebben opgehaald. MCC controleert niet alleen de kwaliteit van de melk die geleverd wordt aan 18 grote zuivelverwerkers. Ook 27 kopers van kleine hoeveelheden melk, bijvoorbeeld voor roomijsproductie, laten melkstalen analyseren door MCC.

Om de melkkwaliteit naar een nog hoger niveau op te krikken, zet het Melkcontrolecentrum melkveehouders in de kijker die uitmuntend presteren op dat vlak. Het doet dat met de uitreiking van zogenaamde melkdiploma’s aan producenten die een gans jaar melken zonder de aandacht te laten verslappen. Zo lukken ze erin melk te leveren met een kiemgetal lager dan 10.000/ml, een coligetal lager dan 10/ml en een celgetal lager dan 150.000/ml.

De hoofdmoot van de melkveehouders kan ook nette cijfers voorleggen voor die drie kwaliteitscriteria, namelijk een gemiddeld kiemgetal van 10.470/ml, een gemiddeld celgetal van 205.800/ml en een gemiddeld coligetal van 8,7/ml. Antibiotica in de melk is zeer zelden een probleem in Vlaanderen. Amper in 0,036 procent van 625.760 stalen wees de laboanalyse op de aanwezigheid van kiemgroeiremmende stoffen. Op vier melkveebedrijven werden de melkleveringen tijdelijk opgeschort omdat er in een jaar tijd viermaal antibiotica in de melk gemeten werden.

Algemeen nam het aantal leveringsverboden in 2017 sterk af: 60 in plaats van 107 in 2016. Van alle melkveebedrijven bleef 97,5 procent volledig zonder strafpunten. Hoewel het celgetal na de ongunstige evolutie in 2016 opnieuw daalde, blijft het wel de voornaamste reden voor afhoudingen van het melkgeld via het strafpuntensysteem. Het kwam minder vaak voor dat kwaliteitsproblemen de vergoeding voor de melkveehouder negatief beïnvloeden want het aantal strafpunten daalde van 4.325 naar 3.082.

Meer info: jaarverslag MCC Vlaanderen

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via