nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.09.2018 8 tips om de insleep van ziekteverwekkers te vermijden

In de veehouderij doken de afgelopen jaren verschillende besmettelijke dierziekten op: Newcastle Disease in de pluimveesector, de recent uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen en de permanente dreiging van vogelgriep. De dreiging komt vaak van buitenaf, maar ook bínnen het bedrijf kunnen dierziekten zoals paratuberculose en salmonella verspreid raken. Gelukkig hebben landbouwers een belangrijk wapen in handen om de insleep van die ziekteverwekkers te vermijden: bioveiligheidsmaatregelen. Daarom bij deze: acht tips om de bioveiligheid op je bedrijf te verhogen.

Bioveiligheid is het beperken van risico’s op de insleep en versleep van ziektekiemen op het bedrijf. “Insleep van ziekteverwekkers binnen het bedrijf kan gebeuren via dieren, personen, vervoersmiddelen of materieel en machines die op het bedrijf komen”, licht dierenarts Charlotte Brossé van Dierengezondheidszorg Vlaanderen toe. “Versleep – of verspreiding van ziekteverwekkers op het bedrijf zelf – gebeurt vooral via huisvesting, behandelingsmateriaal, bedrijfseigen materieel en machines, ongedierte of andere dieren op het bedrijf.” Het vermijden van insleep valt onder de noemer ‘externe bioveiligheid’, het vermijden van versleep duidt men aan met ‘interne bioveiligheid’.

Vorig jaar organiseerde Dierengezondheidszorg Vlaanderen voor het eerst de wedstrijd ‘Bioveiligheid Award’ in de rundveehouderij. 93 rundveebedrijven schreven zich in om mee te dingen naar de award. In de loop van de wedstrijd werden de deelnemers getrakteerd op tips en tricks om de bioveiligheid op hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Die informatie kan je nog altijd raadplegen via de website www.mijnmaniervanwerken.be. Dierenarts Charlotte Brossé geeft alvast acht voorbeelden van voorzorgsmaatregelen om de insleep en versleep van ziekteverwekkers te vermijden.

“Eerst en vooral: beperk het risico bij het aankopen van dieren”, zegt Charlotte Brossé. “Eigenlijk koop je in het ideale geval geen dieren aan, die kunnen infecties op het bedrijf binnenbrengen ook al zijn ze niet zichtbaar ziek. Maar nooit dieren aankopen is natuurlijk niet realistisch. Je kan het risico wel beperken door de aankoop goed voor te bereiden, het aantal bedrijven van waar je dieren aankoopt te beperken en de nieuwe dieren een tijdje in quarantaine te zetten en ze dan opnieuw te laten testen.”

Nog een handvol tips: houd kalveren gezond door goed om te gaan met biest – maak de uier goed schoon en laat de biest testen - geef kalveren drinken uit propere, eigen emmers en plaats pasgeboren kalveren in een individuele box of iglo. “Pasgeboren kalveren hebben nog geen weerstand opgebouwd, daarom worden ze best enkele weken apart gezet”, legt Charlotte Brossé uit. “Een andere tip die ik wil meegeven: gebruik een vaste laadplaats vooraan op het erf voor het ophalen van levende dieren. Zo komt de persoon die de dieren gaat vervoeren niet in de stallen en vermijd je dat hij in contact komt met de kalfjes of andere dieren op het bedrijf.”

In dezelfde lijn, maak duidelijk afspraken met erfbetreders. “Vraag bijvoorbeeld om hun bezoek aan te kondigen. Of hang je telefoonnummer goed zichtbaar aan de ingang van je bedrijf. Zo kunnen ze je contacteren zodra ze het erf oprijden en moeten ze je niet in de stallen komen zoeken.” En dan tip nummer acht: houd runderen van verschillende leeftijden gescheiden. “Verschillende leeftijdsgroepen hebben vaak een verschillende immuniteits- en infectiestatus. Oudere dieren kunnen in contact gekomen zijn met bepaalde aanwezige ziektekiemen en er drager van zijn, terwijl jongere dieren er net extra gevoelig voor zijn”, legt Charlotte Brossé uit. “Ook het respecteren van de looplijnen van jong naar oud en van gezond naar ziek is van zeer groot belang om de risico’s op verspreiding van ziektekiemen te beperken.”

Nog meer duiding en tips? Ga naar www.mijnmaniervanwerken.be en verdiep je in dit artikel.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Hooibeekhoeve

Volg VILT ook via