nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.02.2012 80.000 euro voor weidevogelbeheer in Kalkense Meersen

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme heeft een subsidie gekregen van 80.000 euro om het weidevogelbeheer in de Kalkense Meersen in goede banen te leiden. “Dat geld moet onder meer dienen voor het uitstellen van maaiwerken tot na het broedseizoen, de aanleg van vluchtstroken, en nestbescherming”, legt Vlaamse minister voor Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege uit.

In de Kalkense Meersen bevindt zich een belangrijke populatie weidevogels. Omdat in het kader van de Europese Instandhoudingdoelstellingen onder andere voor het Schelde-estuarium quota werden vastgelegd voor bepaalde vogelsoorten, werden de Kalkense Meersen als prioritair naar voor geschoven voor het behalen van de instandhoudingdoelstellingen voor weidevogels zoals de grutto en de regenwulp.

De 80.000 euro steun die Schauvliege heeft ter beschikking gesteld, gaat naar het Regionaal Landschap Schelde-Durme. “Deze organisatie heeft heel wat lokale terreinkennis en bezit heel wat expertise over de broedbiologie van weidevogels. Bovendien geniet de organisatie een vertrouwenspositie bij zowel de landbouwers als de natuurvrijwilligers”, aldus Schauvliege.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: RL Schelde -Durme

Volg VILT ook via