nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.09.2015 8.037 hectare poldergraslanden voortaan beschermd

De Vlaamse regering heeft de kaarten met de beschermde poldergraslanden vastgelegd. Exact 8.037 hectare van de gronden met historisch permanent grasland is nu beschermd, een deel via de natuurregelgeving en een deel via de landbouwregelgeving. De natuurbeweging maakt zich evenwel zorgen dat de bescherming via het Europees landbouwbeleid niet duurzaam is. De landbouworganisaties laten weten wel blij te zijn met de rechtszekerheid die er op deze manier wordt geboden. Het dossier van de poldergraslanden ligt politiek zeer gevoelig en leidde in het verleden al meermaals tot hoogspanning in de Vlaamse regering.

Op 3 juli 2015 lanceerde Vlaams minister van Landbouw, Natuur en Omgeving Joke Schauvliege een conceptnota over de poldergraslanden. Die was gebaseerd op een kaart van poldergraslanden van 12.000 hectare samengesteld op basis van terreinbezoeken door wel 100 Vlaamse ambtenaren. Tijdens het openbaar onderzoek werd voor ongeveer 2.000 hectare een bezwaarschrift ingediend door eigenaars en gebruikers. Waar de natuurorganisaties toen oordeelden dat de overige 10.000 hectare door niemand ter discussie werden gesteld en dus onverwijld moesten beschermd worden, zagen de landbouworganisaties dat anders.

Boerenbond en ABS waren van mening dat alleen percelen die effectief voldoen aan de definitie van historisch permanent grasland uit het Natuurdecreet mogen bestempeld worden als poldergrasland. Ze waren ook vragende partij om huiskavels buiten het beschermingsstatuut te houden en om op de andere percelen gangbare landbouwpraktijken die nodig zijn voor het economisch rendabel beheer van de graslanden niet onder een verbod of vergunningsplicht te plaatsen. Verder vroegen ze rekening te houden met de verplichtingen maar ook met de mogelijkheden (vijfjaarlijks roteren, nvdr.) rond graslanden vanuit het Europees landbouwbeleid.

Afgelopen vrijdag besliste de Vlaamse regering om 8.037 hectare te beschermen als historisch kustpoldergrasland: 4.988 hectare via natuurregelgeving en 3.049 hectare via landbouwregelgeving. Dit laatste was al in juli beslist, net zoals het feit dat huiskavels niet mee worden opgenomen in de bescherming. Minister Schauvliege noemt de uitkomst van het dossier, dat al 20 jaar lang aansleept, een goed compromis tussen landbouw en natuur. Voor de landbouworganisaties is het vooral belangrijk dat er nu eindelijk rechtszekerheid is.

Bij de natuurorganisaties kan deze beslissing op weinig bijval rekenen. De West-Vlaamse Milieufederatie en S.O.S. Kustpolders, een werkgroep van Vogelbescherming Vlaanderen, noemt het een “gemiste historische kans” en “een eerste stap op weg naar werkelijke bescherming”. “Volgens dit besluit moet een groot deel van de te beschermen poldergraslanden haar bescherming halen uit het Europese landbouwbeleid”, zeggen de natuurorganisaties. “Dit laat bijvoorbeeld nog steeds toe dat de soortenrijke graslanden kunnen ingezaaid worden met één heel productieve grassoort. Het inzaaien ervan trekt stukje bij beetje het waardevolle reliëf effen.”

Bron: eigen verslaggeving/De Tijd

Volg VILT ook via