nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.11.2013 "95 procent minder Belgische CO2-uitstoot tegen 2050"

Volgens staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet kan de uitstoot van broeikasgassen in België dalen met 80 tot 95 procent tegen 2050. Dat zei Wathelet naar aanleiding van de lancering van een studie over de transitie naar een koolstofarme maatschappij. Voor de landbouwsector is het verminderingspotentieel volgens de onderzoekers "relatief beperkt".

Staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet gelooft dat België de CO2-uitstoot tegen 2050 met 80 tot 95 procent kan terugdringen. Dat is volgens de staatssecretaris theoretisch mogelijk. Maar dan moeten we als maatschappij wel radicaal voor een andere weg kiezen, aldus Wathelet. Tussen 1990 en 2010 daalde de Belgische uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met 0,5 procent. "Aan dit percentage halen we nooit de doelstellingen tegen 2050. Vijf procent per jaar moet ons streefdoel zijn", zegt ook Pascal Vermeulen van CLIMACT, dat samen met VITO de studie uitvoerde.

Onder druk van Europa en de Verenigde Naties moet België dringend werk maken van een strategie die ons land CO2-arm maakt. De grootste uitstoot vindt plaats in de bouw- en de transportsector. Daar steeg de uitstoot van broeikasgassen met 18 procent tussen 1990 en 2010. Om dit tegen te gaan, ontwikkelden de onderzoekers vijf scenario's die de uitstoot met 80 en zelfs met 95 procent moeten doen dalen. De studie is gebaseerd op het werk van meer dan 100 deskundigen en stakeholders.

Pascal Vermeulen zet de vijf belangrijkste bevindingen van de studie op een rij: "De vermindering van de energievraag is essentieel en fossiele brandstoffen zullen in hoge mate plaats ruimen voor hernieuwbare energiebronnen. Duurzame biomassa en de afvang en opslag van koolstof kunnen een belangrijke rol spelen, maar roepen ook vragen op. Intermitterende energiebronnen (wind, zon) zullen aanzienlijk toenemen en zijn beheersbaar, maar hun integratie vergt ingrijpende maatregelen. Tenslotte zijn bijkomende investeringsuitgaven - die gecompenseerd worden door verminderende brandstofkosten - vereist."

Ook de landbouwsector komt aan bod. In tegenstelling tot de stijgende tendens van onder meer de bouw- en transportsector realiseerde de landbouwsector tussen 1990 en 2010 een daling van de CO2-uitstoot van 27 procent. De onderzoekers oordelen dan ook dat het verminderingspotentieel ten opzichte van de andere sectoren "relatief beperkt" is. Maar ook de landbouw moet zijn steentje bijdragen: de studie identificeert enkele reductietrajecten om de CO2-uitstoot verder terug te dringen.

Zo zou een forse daling van de vleesconsumptie een enorme impact hebben op de CO2-uitstoot, zeker vergeleken met andere "technische maatregelen" die volgens het onderzoek "een geringe impact" hebben. "De landbouwsector moet niet alleen focussen op voedsel- en voederproductie, maar ook op andere functies zoals biodiversiteit, ecosysteemdiensten en de productie van bio-energie", denken de onderzoekers. "De gemaakte keuzes zullen een impact hebben op andere economische sectoren en doorheen de voedselketen."

Om al deze mogelijke scenario’s in kaart te brengen, werkten de onderzoekers een rekenmodule uit waar tientallen parameters naargelang de geleverde inspanning aangeven in hoeverre ze de CO2-uitstoot kunnen terugdringen. De module is geïnspireerd op een Brits model en laat iedereen toe zelf uit te zoeken op welke manier we het einddoel het makkelijkst kunnen bereiken. Wathelet liet zich lovend uit over de rekenmodule: "Dit is een prachtig instrument dat duidelijk maakt dat de vermindering van de CO2-uitstoot mogelijk is, als we allemaal bereid zijn hiervoor een inspanning te leveren."

Milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, WWF en Greenpeace reageren alvast positief op de scenario’s die Wathelet voorstelt. "Nu is er zo snel mogelijk nood aan een maatschappelijk en open debat zodat de verschillende scenario's kunnen worden voorgelegd aan de betrokken sectoren", aldus de milieuorganisaties. "Er is namelijk geen tijd te verliezen," benadrukt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu. "Doordat we de tussentijdse mijlpalen voor 2015 en 2020 niet zullen halen, verhogen we de kosten van de energietransitie. We lopen vooralsnog de voordelen van een lagere energiefactuur en gezondere leefomgeving mis."

Meer info: Belgian 2050 Pathways Calculator

Bron: eigen verslaggeving/Belga

Volg VILT ook via