nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.02.2014 Amerikaanse boer wordt steeds grijzer en zeldzamer

Het aantal boerderijen in Amerika daalt en de gemiddelde Amerikaanse boer is 58 jaar. Dat zijn enkele van de meest in het oog springende resultaten van een uitgebreid rapport van het Amerikaanse landbouwministerie, het USDA. Volgens het rapport heeft de akkerbouw wat financiële omvang betreft de veehouderij ingehaald. Amerika telt 2,1 miljoen landbouwbedrijven.

Het USDA lichtte in 2012 de hele Amerikaanse landbouwsector door en vergeleek de resultaten met de data van 2007. Daaruit bleek dat het gemiddelde hoofd van een boerenbedrijf in de VS in 2012 gemiddeld 58 jaar oud was, tegenover 57 jaar in 2007. De gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse boer is nu 30 jaar op rij toegenomen, en is nu te vergelijken met Canada en Australië, terwijl de leeftijd van een boer in Japan nog een stuk hoger ligt.

Het aantal boeren dat minder dan tien jaar actief is, daalde met 20 procent ten opzichte van 2007. Het aantal landbouwbedrijven daalde in diezelfde periode met 4,3 procent tot 2,1 miljoen. 173.000 landbouwers zijn nog niet langer dan vijf jaar aan het boeren. Ook hobbyboeren worden meegerekend in de cijfers. Veruit de meeste boeren, 92 procent, zijn blank en niet van Latijns-Amerikaanse oorsprong. Slechts 14 procent is vrouw.

Driekwart van de landbouwbedrijven realiseert een jaarlijks inkomen van 50.000 dollar of minder. Bij Aziatisch-Amerikaanse boeren ligt het percentage bedrijven dat een inkomen van 50.000 dollar of meer realiseert het hoogst: 35 procent, tegenover een gemiddelde van 25 procent voor alle boeren en 6 procent voor Afro-Amerikaanse boeren. De gemiddelde omvang van het Amerikaanse landbouwbedrijf steeg met 3,8 procent tot 176 hectare, maar het totale landbouwareaal in de VS daalde met 0,8 procent.

Het aantal bedrijven dat als groot wordt gezien (405 hectare of groter) is stabiel, terwijl het aantal kleine bedrijven tot 3,6 hectare ook stabiel bleef. Het is dus de middengroep die kleiner wordt. Het aantal boerderijen daalde in 34 staten, maar nam in 16 staten toe. In met name het Zuidoosten en Middenwesten was sprake van een statistisch significante daling. In 25 staten daalde het aantal boerderijen én het landbouwareaal. In tien staten, waaronder Florida en een aantal westelijke staten, nam het aantal boeren toe en steeg het landbouwareaal.

Net als in 2007 was Californië qua agrarische omzet de belangrijkste staat, vóór graanstaat Iowa en Texas. In 2012 werd pas voor de tweede keer in de moderne geschiedenis van de VS meer verdiend met gewassen dan met vee. Dat gebeurde voor het laatst in 1974. De afzet van gewassen leverde in 2012 212,4 miljard dollar op, terwijl met vee 182,2 miljard dollar is verdiend. In 2012 lag de verkoop van gewassen 48 procent hoger dan in 2007. De veehouderij zag de omzet in dezelfde periode 19 procent toenemen.

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via