nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.06.2009 Amerikanen voorspellen nieuwe prijspiek zuivel

De Amerikaanse melkveestapel zou volgend jaar met 171.000 eenheden dalen, wat de prijzen voor zuivel allicht terug de hoogte injaagt. Dat voorspellen zuivelmarktkenners, analisten en banken uit de Verenigde Staten. Zuivelcoöperaties als Fonterra reageren terughoudender.

Op dit moment ziet de markt voor zuivelproducten er in de Ver­enigde Staten nog steeds erg slecht uit. Melkveehouders doen alles wat ze kunnen om te overle­ven en bieden een flink deel van de veestapel aan voor de slacht.

"Melkproducenten zijn in staat van paniek", zegt een boer aan persagentschap Bloomberg. "Al de meerwaarde die ik de voorbije jaren heb opgebouwd, heb ik het laatste jaar in rook zien opgaan". De man slachtte zelf 100 koeien, of 11 procent van zijn veestapel.

De National Milk Producers Federation (NMPF) uit Virginia wil op drastische wijze een einde maken aan de lage melkprijs. De vereniging wil melkproducerende boeren betalen om in totaal 103.000 koeien te slachten, opdat het aanbod aan melk zou zakken.

Wells Fargo-analist Michael Swanson rekent voor volgend jaar op een veestapel met 171.000 minder koeien, wat de grootste productiedaling in ruim 20 jaar zou opleveren. Daarmee zou de melkprijs kunnen pieken op 23 dollar per 100 pond (43,5 kilogram).

De analist wordt daarvoor bijgetreden door de melkindustrie. "We kunnen gemakkelijk een prijs boven 20 dollar zien volgend jaar", zegt een producent. "Hoe langer de lage prijzen aanhouden, hoe groter het potentieel voor een grote piek, wanneer de boeren in hun veestapel snoeien".

De verwachting is dat de perio­de met lage prijzen nog voort­duurt tot laat in de herfst. Daarna gaan de prijzen waar­schijnlijk omhoog. De Amerikaanse melkproduc­tie is dan waarschijnlijk met ruim 1 miljard kilo gedaald, van 82 mil­jard in 2008 naar ruim 81 miljard kilo dit jaar. Dit lijkt nog geen in­drukwekkende daling, maar marktkenners gaan ervan uit dat de wereldwijde zuivelconsumptie blijft stijgen.

Tekenend in dit verband is ook dat Nieuw-Zeeland in het eerste kwartaal van 2009 vier maal zo veel melkpoeder naar China heeft verkocht dan in dezelfde periode van 2008. Het land lijkt te herstel­len van het melamineschandaal van vorig jaar, maar importeert meer melk uit het buiten­land.

Toch blijkt juist een coöperatie als Fonterra - die meer dan 11.000 Nieuw-Zeelandse melkveehouders verenigt - aanzienlijk terughou­dender over herstel van de zuivel­markt. De zuivelonderneming waarschuwt voor te snel optimis­me en wijst erop dat de grote in­terventievoorraden in de Verenig­de Staten en Europa de markt nog lang in negatieve zin kunnen be­invloeden.


 

Bron: Agrarisch Dagblad/De Tijd

Volg VILT ook via