nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.05.2013 "Antiobioticagebruik is gedeelde verantwoordelijkheid"

Het Kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) erkent dat de ESBL-bacterie een gevaar betekent voor de volksgezondheid, maar benadrukt dat er binnen de diergeneeskunde momenteel al heel wat initiatieven genomen worden om de toenemende problematiek van de antibioticaresistente bacteriën aan te pakken.

Een groot deel van het kalfs-, rund- en kippenvlees in onze supermarkten is besmet met de gevaarlijke, antibioticaresistente ESBL-bacterie. Daarover berichtten dit weekend verschillende media. “De bacterie is één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid, een sterk onderschat gevaar”, klonk het uit de mond van Herman Goossens, hoogleraar microbiologie aan de Universiteit Antwerpen.

De opmars van de ESBL-bacterie zou onder meer te wijten zijn aan het overdreven gebruik van antibiotica in de veeteeltsector. De landbouwsector moet op dat vlak nog een grote inspanning leveren volgens professor Goossens; zelfregulering volstaat niet. Dat wordt echter tegengesproken door AMCRA, een kenniscentrum waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn: dierenartsen, landbouworganisaties, mengvoederfabrikanten, wetenschappers en de farmaceutische sector.

AMCRA verspreidt adviezen over hoe men het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde kan laten dalen door meer in te zetten op preventieve maatregelen zoals vaccinatie, betere voeding, goede hygiëne, bioveiligheid, enzovoort. Ook moet de zeer potente derde en vierde generatie antibiotica, die de selectie en verspreiding van resistente bacteriën in de hand werken, zo weinig mogelijk worden gebruikt. De nutsdierensector is momenteel volop bezig met de implementatie van deze voorstellen in de bedrijfsvoering.

De adviezen moeten ook meer bindend worden gemaakt, vindt AMCRA. In dat kader roept het de overheid op om deze adviezen ook snel in afdwingbare regelgeving om te zetten. “We spreken immers over een gedeelde verantwoordelijkheid, waarin voor alle partijen, inclusief de overheid, belangrijke taken zijn weggelegd”, aldus het kenniscentrum. Maar de huidige koers werpt alvast zijn vruchten af: voor het eerst in jaren vertonen de cijfers van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België een duidelijke daling.

Uit de meest recente cijfers van het Voedselagentschap (FAVV) blijkt dat in ons land 53 procent van de 203 onderzochte kippenkarkassen in 2012 positief testte op de aanwezigheid van de ESBL-bacterie. Dit jaar zijn dat 63 op 170 kippen, goed voor nog 37 procent. Een daling, maar onder de verwachtingen, aldus de FOD Volksgezondheid. "We hebben het percentage ESBL-besmettingen al kunnen terugdringen, maar het probleem moet verder aangepakt worden", luidt het.

Ook FEBEV, de Federatie van Belgische slachthuizen, vleesuitsnijderijen en -groothandels, reageerde al op de berichtgeving omtrent de ESBL-bacterie. Volgens de federatie is er geen enkele risico verbonden aan het eten van verhit vlees wanneer het correct bereidt wordt en basishygiëneregels worden gerespecteerd: "Bij het bakken of braden worden alle bacteriën gedood." Rauw vlees houdt volgens FEBEV een laag, "maar absoluut aanvaardbaar" risico in. België scoort wat de ESBL-aanwezigheid betreft volgens de federatie bovendien nog goed, "en zeker beter dan Nederland".

Tobias Leenaert van het Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA) merkt op dat de Wereldgezondheidsorganisatie 30 jaar geleden al waarschuwde voor de gevolgen van het grootschalige gebruik van antibiotica voor vee. "Hoe lang kunnen economische belangen het laatste woord krijgen?", vraagt hij zich af. "De intensieve veeteelt is een absolute tijdbom, zowel voor de volksgezondheid als voor het milieu."

Bron: eigen verslag/Belang van Limburg/De Morgen/Belga

Volg VILT ook via