nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.08.2013 Belgisch witblauw gaat voluit voor Europese erkenning

De Vlaamse rundveehouderijsector heeft een dossier klaar om voor het Belgisch witblauwras een Beschermde Geografische Aanduiding aan te vragen bij Europa. Die erkenning moet voor de consument een garantie zijn dat hij een lekker, lokaal geproduceerd stuk rundvlees op het bord krijgt. Voor de boer moet het label een extra troef worden om het ras in ons land te behouden. Dat zeiden Boerenbond en ABS bij de voorstelling van het aanvraagdossier.

Er beweegt heel wat in de Belgische rundveehouderij. Door het bijgestuurde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zal de Europese steun in de periode 2014-2020 herverdeeld worden over meer lidstaten en meer sectoren. “Dat brengt heel wat onzekerheid mee over de toekomst van gekoppelde premies. Iets wat in ons land vooral gevolgen zal hebben voor de rundveesector”, legt Guy Vandepoel, rundveespecialist van Boerenbond, uit.

Ondertussen kwam de Belgische vleesveesector ook tot één lastenboek dat de kwaliteit van het rundvlees controleert en er werd gewerkt aan wetgeving die meer transparantie in de slachthuizen garandeert voor de rundveehouders. “Het vlees van ons Belgisch witblauwras is een echt kwaliteitsproduct, maar die kwaliteit komt onder druk te staan omdat er steeds meer kruisingen met andere rassen opduiken”, zegt Vandepoel.

Geïnspireerd door gelijkaardige dossiers in het buitenland – zo heeft onder meer het rundveeras Maine Anjou een Europese oorsprongserkenning – besloot de Belgische rundvleesketen om ook een dossier in te dienen om zo’n Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) op Europees vlak te vragen. Op initiatief van Agrofront werd een expertengroep samengesteld die onder leiding van de Universiteit van Gembloux het aanvraagdossier inhoudelijk heeft uitgewerkt.

“We streven met dit dossier eerder naar een erkenning van een houderijsysteem dan naar de erkenning van een ras. Via die erkenning willen we ook zorgen voor stimulerende maatregelen om een voldoende grote populatie raszuivere witblauwrunderen in stand te houden”, aldus Guy Vandepoel. “Het is ook een erkenning voor de historische stielkennis van de landbouwers en het zorgt voor een meerwaarde voor de boer. Bovendien kan een concept als ‘lokale productie’ naar voor geschoven worden vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Een label maakt het bovendien gemakkelijker om te promoten.”

De aanvraag slaat zowel op vers als versneden vlees van zowel mannelijke als vrouwelijke dieren. Die dieren moeten geboren, opgefokt, vetgemest en geslacht worden binnen de Belgische landsgrenzen. Om de raszuiverheid te garanderen, moet er aan geboorteregistratie worden gedaan. Zo moet een dier minstens 75 procent raszuiver zijn. “Eens de BGA-erkenning er is, zullen we na drie jaar mikken op 87 procent raszuiverheid”, geeft Vandepoel nog mee. De bedrijfsvoering op witblauwbedrijven moet gesloten zijn, er moet weidegang zijn voor zoogkoeien, aandacht voor de inteeltproblematiek en een bestrijdingsplan voor schurft.

Het witblauwvlees heeft een aantal heel specifieke kenmerken. Zo is er de zachtheid en malsheid van het vlees omdat er weinig collageen in zit. Ook heeft het vlees een laag gehalte aan intermusculair vet en een laag myoglobine-gehalte, wat het mager en gezond maakt. Qua raskenmerken van het Belgisch witblauw valt onder meer de hoge voederefficiëntie, het hoog slachtrendement en de lage carbon footprint op. “Op die manier krijgt de consument een lekker, lokaal geproduceerd stuk rundvlees van dieren die op een duurzame wijze gehouden worden”, klinkt het bij Boerenbond.

Het erkenningsdossier voor een Beschermde Geografische Aanduiding moet eerst op regionaal niveau worden behandeld. “Wij verwachten dat de goedkeuring binnen ongeveer een jaar rond zal zijn. Nadien start de hele procedure voor Europa en die kan gerust een tweetal jaar innemen”, weet Vandepoel. Minister-president Kris Peeters beloofde alvast zijn steun. “Via dialoogdagen voor de vleesveehouderij hebben we in het verleden vanuit het beleid onze steun getoond voor de rundveesector. Deze aanvraag is trouwens een rechtstreeks gevolg van die dialoogdagen.”

Voor de Vlaamse landbouw is de rundveehouderij een niet onbelangrijke pijler. Zo wordt 13 procent van de toegevoegde waarde van de Vlaamse land- en tuinbouw gecreëerd door de rundvleessector. “Heel wat mensen hebben zich vol enthousiasme achter dit dossier geschaard, maar de echte verdienste voor deze aanvraag ligt bij de mensen die al generatie na generatie rundvee houden en die via innovatie en professioneel ondernemen bijgedragen hebben aan het ontstaan en de sterktes van het Belgisch witblauw”, sprak Peeters nog lovende woorden voor de Belgische rundveehouders.

Meer foto's op de Facebook-pagina van VILT.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via