nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.01.2014 Bestuivingspotentieel EU-landbouw in kaart gebracht

Wetenschappers van het Europese Joint Research Center brachten het 'bestuivingspotentieel' van de landbouw in Europa in kaart. Het overzichtswerk vormt een belangrijk nieuw instrument om de reële bijdrage van wilde bestuivers aan de productiviteit van voedselgewassen te meten. De onderzoekers waarschuwen voor habitatverlies en de impact van intensieve landbouw.

Een recent artikel van de hand van onderzoekers van het Joint Research Center (JRC), gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Land, indexeerde het Europese 'bestuivingspotentieel'. In de eerste plaats zijn de resultaten volgens de onderzoekers een belangrijke hulp bij het inschatten van de bijdrage van wilde bestuivers aan de productiviteit van voedselgewassen, maar anderzijds maakt de indexering ook duidelijk waar de Europese landbouw het meest kwetsbaar is.

Specifiek gingen de onderzoekers na in welke mate 'korte afstandsbestuivers' in staat zijn voedselgewassen te bestuiven. Daaruit bleek dat de oogst van gewassen die bestoven worden door bijen 25 tot 32 procent kan afnemen wanneer er geen bestuiving meer plaatsvindt. Deze vaststelling bevestigt volgens de onderzoekers dat biodiversiteit en bepaalde ecosysteemdiensten cruciaal zijn voor onze voedselzekerheid en het algemeen welzijn van de mens. "Het is dan ook van groot belang dat de biodiversiteit beschermd wordt", klinkt het.

De onderzoekers berekenden dat bestuiving door insecten noodzakelijk is voor 75 procent van de voedselgewassen wereldwijd, en voor 84 procent van de voedselgewassen die in Europa geteeld worden. Om het bestuivingspotentieel meetbaar te maken, ontwikkelden de onderzoekers de relative pollination potential (RPP)-index, die de relatieve capaciteit van ecosystemen om bestuiving te stimuleren, meet. Deze index ligt hoger in warmere gebieden met voldoende nestmogelijkheden en een overvloedige beschikbaarheid van nectarrijke planten en bloemen.

De onderzoekers benadrukken het belang van bijkomend onderzoek om tot een robuuste cijferdatabank te komen en concluderen tegelijkertijd dat het verlies aan diversiteit binnen de bestuivende insectensoorten tijdens de laatste decennia significant is. Het systematisch verdwijnen van habitatgebieden en de intensivering van de landbouwsector zijn de voornaamste oorzaken. Het onderzoek roept het beleid dan ook op om de bestaande regelgeving hierrond, zoals de Europese biodiversiteitsstrategie, zo goed als kan in de praktijk te brengen.

Meer info: Linking land cover data and crop yields for mapping and assessment of pollination services in Europe

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Jules Robijns

Volg VILT ook via