nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.10.2012 Bezorgdheid over elektriciteitsvoorziening platteland

Eind november geeft netbeheerder ELIA meer details over het winterplan dat de elektriciteitsbevoorrading van ons land moet veiligstellen. Vlaams parlementslid Jos De Meyer belooft de mogelijke gevolgen van het afschakelplan voor gezinnen en bedrijven op het platteland na te gaan. Boerenbond heeft met staatssecretaris Melchior Wathelet afgesproken dat zij geraadpleegd worden om tot goede afspraken te komen.

In september was er veel te doen over het winterplan van netbeheerder Elia dat een reactie was op de aangekondigde elektriciteitsschaarste die zou kunnen voortvloeien uit extreme wintercondities en de buitengebruikstelling van Doel 3 en Tihange 2. Het plan bestaat uit drie stappen, die afhankelijk van de ernst van de situatie zullen worden uitgevoerd. Van een oproep om minder te verbruiken, gaat het via een tijdelijk verbod om elektriciteit te benutten voor bepaalde doelen naar een afkoppeling van gebruikers in landelijke gebieden om in een worstcasescenario een algehele stroompanne te vermijden.

Op een parlementaire vraag van Jos De Meyer antwoordt Kris Peeters dat een afschakelplan niet nieuw is en transmissienetbeheerder ELIA verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. In de prioriteitenlijst van het ministerieel besluit staan de landelijke gebieden onderaan omdat de nadelige gevolgen bij stroomuitschakeling minder ernstig worden ingeschat. Op het platteland zijn immers minder ziekenhuizen, appartementsgebouwen en zware industrie.

“De beste noodplannen zijn de noodplannen die nooit gebruikt hoeven te worden, maar op zich is het een goede zaak dat er scenario’s worden uitgewerkt die rekening houden met het mogelijk onevenwicht tussen aanvoer en verbruik, vooral als het aandeel van minder stabiele hernieuwbare energie stijgt”, meent Vlaams parlementslid Jos De Meyer. Hij voegt er wel aan toe dat gezinnen en bedrijven in landelijke gebieden niet de dupe mogen worden.

Volgens de minister-president zijn op heel wat landbouwbedrijven noodgeneratoren aanwezig om in geval van stroompannes essentiële installaties te blijven aandrijven. “Op langere termijn moet de aandacht gaan naar het zoveel mogelijk vermijden van black outs in Vlaanderen”, aldus Kris Peeters. Op het platteland kunnen WKK’s op glastuinbouwbedrijven, biomassa-installaties en windturbines daarbij helpen mits ze op een flexibele en technisch en economisch haalbare manier aan- en afgeschakeld kunnen worden.

Volgens Boerenbond heeft het afschakelen van de stroom zeer ingrijpende gevolgen voor het platteland. Anderzijds kan het platteland ook de redding betekenen omdat boeren en tuinders niet alleen afnemers van elektriciteit zijn, maar ook belangrijke producenten van hernieuwbare energie. "Door hun decentrale en stabiele karakter kunnen de WKK-installaties in de tuinbouw in tijden van schaarste een oplossing bieden", meent Boerenbond. De landbouworganisatie heeft met de staatssecretaris voor Energie alvast afgesproken dat zij van nabij betrokken worden bij overleg over het afschakelplan van ELIA.

Bron: eigen verslaggeving/Boer&Tuinder

Volg VILT ook via