nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.09.2010 Biodiversiteitsconferentie gaat van start in Gent

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege gaf woensdag het startschot van de Europese Conferentie over ‘Biodiversiteit in een veranderende wereld’ in Gent. Doel van de bijeenkomst is een duidelijke ‘Message from Ghent’ formuleren met concrete Europese beleidsaanbevelingen voor de internationale top rond biodiversiteit volgende maand in Nagoya (Japan).

“De afgelopen maanden hebben verschillende natuurrampen ons weer met onze neus op de feiten gedrukt: wij zijn afhankelijk van biodiversiteit en ecosystemen en het is hoog tijd dat we er beter zorg voor dragen”, verklaart Schauvliege bij de opening van de Conferentie in Gent. De Europese Unie is er echter niet in geslaagd zijn doelstellingen om de achteruitgang van biodiversiteit en ecosystemen tegen 2010 onder controle te krijgen.

Als reactie op de teleurstellende resultaten formuleerde de Europese Raad van 15 maart een langere termijnvisie op biodiversiteit tot 2050. Daarbij gaat de EU onder meer de uitdaging aan het verlies aan biodiversiteit en de degradatie van ecosysteemdiensten (bijvoorbeeld voldoende voedsel en drinkbaar water) tegen te gaan en zoveel mogelijk te herstellen tegen 2020. België en Hongarije, die afwisselend na Spanje het EU-voorzitterschap waarnemen, hebben nu als taak het falen van de vorige maatregelen te evalueren en de nieuwe algemene doelstellingen te vertalen in concrete subdoelstellingen om ze vervolgens te implementeren.

“Een belangrijke reden waarom we de doelstellingen in 2010 niet verwezenlijkt hebben, was het gebrek aan duidelijke evaluatiemethoden waarmee de situatie van biodiversiteit in kaart kan gebracht worden. Daarom besteden we nu extra aandacht aan monitoring”, verklaren minister Schauvliege en directeur van het European Environment Agency Jacqueline McGlade in Gent.

Op de conferentie zijn Europese leiders, beleidsmakers, leden van de Europese instellingen, ngo’s, wetenschappers en andere belanghebbenden uitgenodigd om ideeën, ervaringen en innovatieve oplossingen uit te wisselen. Hierbij komen drie sleutelthema’s aan bod: Ten eerste biodiversiteit in een verstedelijkte omgeving, waarbij gepraat wordt over groene infrastructuur, samenwerkingsverbanden tussen alle partijen en communicatiemiddelen om burgers te mobiliseren;

Een tweede thema op de conferentie in Gent worden de evaluatiemethoden voor de (economische) waardering van ecosysteemdiensten, zodat na kosten-batenanalyse een evenwicht gezocht kan worden tussen economische, sociale en leefmilieudoelstellingen. Tot slot zullen de beleidsmakers de beleidsdoelstellingen na 2010 formuleren, waarbij het thema biodiversiteit geïntegreerd moet worden in andere beleidsdomeinen (zoals in het nieuwe Europese landbouwbeleid) en op verschillende beleidsniveaus.

Onvermijdelijk moet ook gediscussieerd over de nodige financiële middelen om de doelstellingen te halen, met name hoe ontwikkelingslanden ondersteund kunnen worden in hun strijd tegen verlies aan biodiversiteit. Doel van de Conferentie is uiteindelijk een ‘message from Ghent’ te formuleren met duidelijke Europese beleidsaanbevelingen die minister Schauvliege op de internationale top rond biodiversiteit volgende maand in Nagoya zal verdedigen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via