nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  


04.07.2011  Biogas

Overcapaciteit of opportuniteit?

100-0011_IMG.JPGDe investering in een biogasinstallatie verdien je voor het grootste deel terug via je elektriciteitopbrengst. Kort uitgelegd: door vergisting ontstaat er biogas, dat wordt verbrand in een motor die een turbine aandrijft voor de productie van elektriciteit. Hierbij komt ook warmte vrij en daarom spreekt men van warmtekrachtkoppeling (WKK). In de meeste gevallen wordt die warmte hergebruikt om digestaat of mest te drogen of serres te verwarmen. Ook dat zorgt voor een kostenbesparing, maar je grootste bron van inkomsten zijn je groenestroomcertificaten (die voor 10 jaar vastliggen), je WKK-certificaten (die de eerste 4 jaar vastliggen en de volgende 6 jaar telkens in waarde afnemen) en je verkoop van (groene) stroom. Op dat vlak lijkt biogas dus nog altijd een opportuniteit.

Wel is het zo dat er vandaag aardig betaald wordt voor de afvalstromen. Voor hoog-energetische stromen – die nog altijd interessanter zijn dan je capaciteit met laag-energetische stromen niet ten volle te benutten – tel je al snel 25 à 30 euro per ton neer, ongeveer evenveel als de opbrengst van een ton energiemaïs. De vraag is dus vooral hoe het areaal energiemaïs zal evolueren in onze regio. Volgens de recentste cijfers wordt momenteel 0,8 % van het Vlaamse landbouwareaal ingenomen door energiegewassen, maar het Vlaams Energie Agentschap hoopt op een toename tot 10 %, waardoor het aantal biogasinstallaties zou kunnen vervijfvoudigen tegen 2020…

Bron: Landgenoten

Volg VILT ook via