nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  


04.07.2011  Biogas

"Spontaan applaus als keerpunt"
Varkenshouder Werner Guilliams uit Boutersem baat sinds 2008 een van de eerste vergistingsinstallaties in Vlaanderen uit. Hoe heeft hij de buren en andere betrokkenen overtuigd van zijn verhaal? Een overzicht van de weg die hij heeft afgelegd, van idee tot realisatie.

_DSC1298.JPGNaam: Werner Guilliams
Leeftijd: 53 jaar
Woonplaats: Boutersem
Bedrijf: 1700 mestvarkens, 25.000 ton vergisting, hoevetoerisme


1. Op verkenning naar Luxemburg
‘In september 2004 heb ik samen met een paar collega’s een biogasinstallatie in Luxemburg bezocht. We zochten naar uitbreidingsmogelijkheden omdat twee van mijn zonen mee in het bedrijf wilden stappen. Ook toen al mestten we 1700 biggen af, nog verder groeien was moeilijk. Daarbij komt dat we nooit royaal betaald zijn voor het voedsel dat we produceren. Ik hoopte dus dat we wel een inkomen konden halen uit energie. Voor een biogasinstallatie beschikten we over een aantal troeven zoals onze ligging, maar er was nog geen duidelijke regelgeving. Tijdens een eerste gesprek met de burgemeester deed die weinig uitspraken. “We zullen zien”, klonk het, maar hij stond er dus wel voor open.’

2. Reality-check voor beslissers
‘Nadat ik besloten had ervoor te gaan, heb ik een adviesbureau ingeschakeld. Een project als dit is te complex om alles zelf te doen. We liggen in agrarisch waardevol gebied en dat bleek geen probleem voor onze installatie van 25.000 ton. Met die capaciteit kunnen we trouwens heel Boutersem van groene stroom voorzien. In deze fase hebben we op de eerste plaats met heel veel specialisten gepraat over alles wat erbij komt kijken. Ook zijn we met heel wat mensen die advies moesten geven, onder meer in de provinciale milieucommissie, naar de weinige al bestaande installaties gaan kijken. Het is toch belangrijk dat die mensen weten waarover we praten.’

3. Bij de buren op bezoek
‘Ik wist dat de aanpalende buren een aangetekend schrijven zouden krijgen vanaf het ogenblik dat we onze aanvraag indienden. Op dat moment ben ik persoonlijk bij die vier gezinnen op bezoek geweest. Ik heb er zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat een biogasinstallatie is en hoe alles werkt. Het is erg belangrijk dat je buren zich betrokken voelen. Dan ervaren ze je project helemaal anders dan wanneer ze achterdochtig worden. In de periode waarin de gele papieren worden uitgehangen, moet je alles goed in de gaten houden. Het is dan dat er gepraat wordt in het dorp. Zo hoorden we dat er geroddeld werd over een verbrandingsoven, dat we kadavers gingen aanvoeren, en zelfs dat we een mortuarium zouden beginnen. Erg zijn die verhalen niet, maar het is goed om weten welke foute ideeën er leven.’

4. Cruciale info-avond
‘Om een aantal misverstanden weg te werken, had ik de voorzitter van de milieuraad gevraagd om een info-avond te organiseren voor de omwonenden. Alle inwoners uit een bepaalde straal rond ons bedrijf zijn per brief uitgenodigd, maar eigenlijk was heel Boutersem op de hoogte. De voorzitter gaf er uitleg over het kader en de procedures die voorzien zijn. De burgemeester legde uit op welke manier buren eventueel bezwaren konden indienen. Ikzelf sprak over hoe een installatie in elkaar zit: wat er gebeurt, hoe we stroom maken, enzovoort. Voor het geval ik op bepaalde dingen niet kon antwoorden, was er ook iemand van het adviesbureau die de wetteksten door en door kent.’

‘De klemtoon lag op transport, lawaai, geur en veiligheid: de zaken die buren bezighouden.’

‘Ik heb ongeveer een uur gesproken aan de hand van een powerpoint-presentatie. De klemtoon lag vooral op transport, lawaai, geur en veiligheid, de zaken die buren bezighouden. We spreken over de periode 2006, amper twee jaar na de gasexplosie in Gellingen, niet ver hiervandaan. Op het einde van mijn betoog barstte er een spontaan applaus los. De aanwezige journalisten vroegen of ik het publiek aandelen beloofd had, maar blijkbaar heb ik alle bezorgdheden goed weerlegd. Onze installatie veroorzaakt ook geen geurhinder. Het enige wat je ruikt, is hetzelfde als bij een maïssilo. Biogasinstallaties zijn bovendien geluidsdicht geïsoleerd. De ingebouwde technologische veiligheidssystemen zijn indrukwekkend, veel gesofisticeerder dan wat je op een boerderij verwacht. En ons bedrijf is gelegen op 100 meter van de afrit van de E40.’

5. Opvolging van klachten
‘Hou er rekening mee dat niet alle bezwaren automatisch weg zijn nadat je hebt gezegd hebt hoe alles werkt. Soms voel je dat je blijft praten en dat mensen niet horen wat je wil zeggen. Het is een goed idee om af en toe eens bij de gemeente te informeren naar eventuele klachten. Op een bepaald moment circuleerde er in het dorp een petitie tegen onze plannen. Gelukkig met net dezelfde argumenten als wat ik behandeld had. Inhoudelijk had ik dus alle opmerkingen al weerlegd. Er waren maatregelen genomen om te vermijden dat vrachtwagens per ongeluk het dorp zouden inrijden. Landschappelijk was er geen probleem: ons bedrijf zat al ingesloten tussen de E40 en de tgv. Ook qua lawaai en veiligheid van de biogasinstallatie was alles in orde. Ons dossier is dan ook gewoon zoals voorzien doorgestuurd naar de verschillende instanties. Er is geen enkel bijkomend onderzoek gevraagd.’

6. Bouw- en opstartfase
‘Het kan nuttig zijn om je buren te informeren over tijdelijke overlast door de bouwwerkzaamheden. Al viel dat bij ons best mee. We zijn in september 2007 gestart met de bouw, pas in september 2008 hebben we de motoren opgestart. Sommige collega-vergisters nodigen dan de buurt uit voor een soort opstartplechtigheid. Wij hebben vooral gewerkt via verenigingen die een rondleiding willen volgen. Zo kwam hier op een bepaald moment een groep senioren en het bleek dat hun voorzitter de bewuste petitie had opgezet. Wel, na de rondleiding zei die man dat hij zich schaamde voor zijn initiatief! Een mooier compliment kan ik me niet dromen.’

‘Na de rondleiding zei die man dat hij zich schaamde voor zijn petitie…’

7. Nazorg en open houding
‘We hebben nog geen incidenten gehad, maar ik vind wel dat je in dat soort gevallen zeer open moet communiceren. Met je buren en ook met de overheid. Als je eens een probleempje hebt, kun je beter zelf de milieu-inspectie bellen. Dan komen die mensen met een heel andere houding dan als ze zelf uitkomen op een defecte pomp of zo. We hebben ook al tientallen buren rondgeleid van collega’s die een biogasinstallatie willen opstarten. Sommigen stappen uit de bus en zeggen letterlijk “wat je ook vertelt, bij ons komt er geen vergisting.” Ik ga dan soms zeer ver. Met één iemand ben ik bovenop een tank geklommen om te gaan ruiken. Zo kon hij zelf ontdekken dat er echt geen geurhinder is. Zelfs dat werkt niet bij iedereen, maar toch bij de meesten…’

 

Bron: Landgenoten

Volg VILT ook via