nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.06.2012 Biogassector wacht precieze invulling Energiedecreet af

De biogassector reageert afwachtend op het voorstel tot wijziging van het Energiedecreet dat vorige week werd ingediend in het Vlaams Parlement. Dat een groenestroomcertificaat voor beproefde technieken zoals zonnepanelen aan waarde verliest, kan in het voordeel zijn van een techniek als vergisting die in het verleden minder ondersteuning genoot. De netvergoeding voor PV-installaties met terugkerende teller baart zorgen.

Naast een aanscherping van de hernieuwbare energiedoelstelling en de investeringszekerheid voor hernieuwbare energieprojecten in Vlaanderen worden ook maatregelen voorgesteld om de kostenefficiëntie te verhogen en de meerkosten van hernieuwbare energieproductie billijk te verdelen. Dat de lang beloofde hervorming van het steunsysteem eindelijk gerealiseerd wordt, stemt het vergistersplatform Biogas-E tevreden.

De biogassector kijkt naar eigen zeggen vooral uit naar de concrete invulling van de decreetswijziging, en dan voornamelijk naar de evolutie en de exacte hoogte van de ondersteuning. Die is afhankelijk van de factor waarmee groenestroomcertificaten in de toekomst verrekend zullen worden. Een prille technologie die nog niet 'uitgerijpt' is, zal op meer ondersteuning kunnen rekenen dan een technologie die reeds een marktsucces is.

De factoren voor de verschillende technieken liggen nog niet vast, maar het is wel duidelijk dat de zonnepanelensector moet inbinden. Door een herziening om de drie jaar, zal de financiële ondersteuning mee kunnen evolueren met het efficiënter worden van de diverse technieken.

De uitbouw van een energieobservatorium is volgens Biogas-E een eerste stap naar een betere en objectievere opvolging van de onrendabele toppen. Groenestroomcertificaten zullen nog gedurende tien jaar verkregen kunnen worden. "Ondernemers dienen hier rekening mee te houden bij de berekening van de rendabiliteit van hun installatie", aldus Biogas-E. Glastuinbouwers met een warmtekrachtkoppeling (WKK) zullen voortaan gedurende 10 jaar van WKK-certificaten kunnen genieten in plaats van die na vijf jaar al flink in waarde te zien dalen.

Ongerustheid in de biogassector is er vooral over de netvergoeding voor installaties met terugkerende teller. Biogas-E vreest dat die vergoeding niet beperkt blijft tot zonnepanelen maar op langere termijn ook verschuldigd zal zijn voor pocketvergisters. Voor dergelijke kleine biogasinstallaties is de terugkerende teller financieel belangrijk, wat Biogas-E doet wijzen op de belangrijke bijdrage die pocketvergisters kunnen leveren aan het beperken van broeikasemissies door mestopslag.

Meer info: Voorstel van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via