nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.02.2014 Biolandbouw zorgt voor 30 procent meer biodiversiteit

Bioboerderijen dragen aanzienlijk meer bij tot de algemene biodiversiteit dan gangbare landbouwbedrijven. Dat blijkt uit een omvangrijk onderzoek van de Universiteit van Oxford dat de meetresultaten van meer dan 94 studies uit de afgelopen dertig jaar bundelt. Vooral de bijenpopulatie vaart wel bij een duurzame, biologische landbouw.

Onderzoekers van de Universiteit van Oxford hebben een grootschalig biodiversiteitsonderzoek afgerond. Ze verzamelden 184 observatierapporten en 94 studies die gemaakt zijn de laatste dertig jaar en kwamen tot de volgende conclusie: de biodiversiteit op biologische landbouwbedrijven ligt gemiddeld 30 procent hoger dan op gangbare landbouwbedrijven. De gebundelde studies werden gescreend op meetresultaten, representativiteit, betrouwbaarheid en mogelijke vooringenomenheid.

"Gemiddeld zorgt een overschakeling naar een biologische teelttechniek voor een stijging van de biodiversiteit met 30 procent", aldus de onderzoekers. "Dit cijfer bleef de voorbije dertig jaar constant en lijkt in de toekomst ook niet meteen af te nemen." Bioboeren hebben een grotere impact op de biodiversiteit op plaatsen waar ook in de directe omgeving van de biopercelen het land wordt bewerkt. De onderzoekers merken op dat de resultaten vooral gebaseerd zijn op meetresultaten uit West-Europa en Noord-Amerika, aangezien in andere gebieden de biolandbouw nog niet voldoende werd onderzocht.

Meer info: 'Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchical meta-analysis'

Bron: Journal of Applied Economy/BioForum

Volg VILT ook via