nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.02.2011 "Bioveiligheidsraad verdeeld over risico's ggo-proef"

De Adviesraad voor Bioveiligheid geeft een voorwaardelijk positief advies omtrent de veldproef met ggo-aardappelen van BASF en de UGent. Greenpeace stelt echter vast dat de raadsleden het onderling niet eens waren en in twee minderheidsstandpunten wezen op onnodige risico’s van de proef. De milieuorganisatie vraagt daarom nogmaals om het voorzorgsbeginsel te eerbiedigen en de veldproef niet toe te laten.

De Europese wetgeving omtrent genetisch gemodificeerde gewassen bepaalt dat ministers van een lidstaat enkel toestemming mogen geven voor een ggo-veldproef als ze ervan overtuigd zijn dat die veilig is voor het milieu en de menselijke gezondheid. Daarom vragen de federale ministers van milieu en volksgezondheid een wetenschappelijk advies van de Adviesraad voor Bioveiligheid (ARB).

“De raad bracht echter geen duidelijk advies uit omtrent de veldproef met ggo-aardappelen”, stelt Greenpeace, die dit wijt aan interne verdeeldheid binnen de ARB. Het grootste deel van de leden van de raad geeft een voorwaardelijk positief advies. Zij stemmen in met de veldproef op voorwaarde dat de UGent en BASF bij de aanleg van de proef 11 maatregelen in acht nemen om de risico's voor mens en milieu te minimaliseren.

“Een ander deel van de leden gaat een stap verder en stelt in twee minderheidsstandpunten dat de proef onnodige risico's met zich meebrengt”, verklaart Greenpeace. “Ze wijzen er onder meer op dat de aardappelen niet getest werden op mogelijk toxische, allergene of andere schadelijke effecten”, verklaart campagnemedewerker duurzame landbouw Jonas Hulsens. “Bovendien werd in een deel van de ggo-aardappelen een gen ingebouwd dat resistentie verleent tegen antibiotica die van belang zijn in de menselijke gezondheidszorg. Volgens de Europese regels moest het gebruik van dergelijke genen in ggo's worden uitgefaseerd per 31 december 2008.”

Volgens Greenpeace moeten de ministers de veiligheid van mens en milieu vooropstellen en op grond van het voorzorgsbeginsel de veldproef afwijzen. “Al in het begin van de procedure hebben wij erop gewezen dat de aanvragen tal van hiaten en tegenstrijdigheden bevatten. Dat wordt nu door verschillende opmerkingen van de experts bevestigd”, zegt Hulsens. “Het voorwaardelijk positief advies is kunst- en vliegwerk om de zwaktes van het dossier te verbergen. Wij hopen dat de ministers daar geen genoegen mee nemen.”

De ggo-aardappelen zijn resistent gemaakt tegen de aardappelplaag. Greenpeace acht dit onnodig en ongewenst. “Onnodig, omdat er al verschillende plaagresistente aardappelrassen bestaan waar geen genetische manipulatie aan te pas kwam”, zegt Hulsens, waarbij hij verwijst naar de biologische variëteiten Bionica, Toluca en Sarpo Mira. “Ongewenst, omdat 65 procent van de Belgische bevolking gekant is tegen genetisch gemanipuleerd voedsel”, aldus Hulsens. “Als er straks ggo-aardappelen op de markt komen, lopen gangbare en biologische boeren het risico dat hun oogst besmet wordt. En ook in de aardappelverwerkende industrie komen ggo-contaminaties dan om de hoek loeren”, meent Hulsens.

Meer info: Advice of the Belgian Biosafety Advisory Council

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Greenpeace

Volg VILT ook via