nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.09.2000 "Blokkades teisteren land- en tuinbouw"

De blokkades brengen volgens de Boerenbond de aanlevering van land- en tuinbouwproducten, met een waarde van zo'n 600 miljoen frank (14,8 miljoen euro) per dag, in het gedrang. Ook het gebrek aan veevoeders en stookolie maakt de situatie op een aantal bedrijven bijzonder kritiek, aldus de Boerenbond.

De organisatie roept de regering op al het nodige te doen om tot een aanvaardbaar akkoord te komen met de wegvervoerders en de aan- en afvoer van producten van en naar landbouwbedrijven te verzekeren.

In een mededeling wijst de bond erop dat de melkophaling (dagproductiewaarde van 100 miljoen frank of 2,4 miljoen euro) stilvalt, wat met het weekend in zicht en de beperkte opslagcapaciteit angstaanjagend is. Ook de slachthuizen vallen stil bij gebrek aan aanvoer van dieren (330 miljoen frank of 8,1 miljoen euro), hetgeen het comfort van de slachtrijpe dieren en de kwaliteit van het geslachte product onder druk zet.

Ook de groenten, het fruit en de sierteeltproducten (160 miljoen frank of 3,9 miljoen euro) moeten in principe binnen de kortst mogelijke tijd de consument bereiken zoniet worden ze waardeloos.

De Boerenbond betreurt het voorts dat de regering nog niet is ingegaan op de vraag naar steunmaatregelen voor siertelers en glasgroentelers die eveneens zwaar getroffen zijn door de hoge stookoliekosten. "Deze dreigen nu bovendien hun producten niet te kunnen afzetten en derhalve voor de tweede keer het kind van de rekening te worden", aldus de organisatie.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via