nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.01.2014 Boeren leveren 11% van alle hernieuwbare Duitse energie

Duitse boeren hebben vanaf 2009 tot en met 2012 voor ongeveer 18 miljard euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie, voornamelijk via  biogasinstallaties en zonnepanelen. Van de 72.900 megawatt groene stroom die Duitsland produceert, nemen boeren maar liefst 11 procent voor hun rekening. Biogas is goed voor 3.500 megawatt, 75 procent van de boeren bezit zonnepanelen.

In Duitsland wordt op ongeveer 2,4 miljoen hectare landbouwgrond energiegewassen geteeld. Dat is 14 procent van het totale landbouwareaal, weet AgriHolland. Enerzijds gaat het vooral over koolzaad en maïs, anderzijds worden er industriële materialen geproduceerd uit zetmeelaardappelen en koolzaad. In 2013 stagneerde de teelt van energiegewassen. In 2012 lag het aandeel bio-energie in het totale Duitse energiegebruik op 8,2 procent. 65 procent daarvan was energie uit biomassa.

Wat de marktpositie betreft, zijn biobrandstoffen zonder staatssteun niet concurrentieel terwijl dat voor biomassa wel het geval is. Bij de productie van elektriciteit heeft energieproductie uit biomassa het voordeel dat er minder opslagproblemen zijn dan bij wind- of zonne-energie en het productieniveau constanter is. In 2012 werd in Duitsland 142 miljard kilowattuur elektriciteit uit hernieuwbare bronnen geproduceerd. Dat dekte 23 procent van het totale elektriciteitsgebruik. Van deze hernieuwbare elektriciteit kwam 30 procent uit biomassa.

Biogas had in 2012 een aandeel van vier procent in de Duitse elektriciteitsproductie, het resultaat van de productie van alles samen 7.515 biogasinstallaties, goed voor een gezamenlijke capaciteit van 3.350 megawatt. De installaties leverden samen 23 miljard kilowattuur aan elektriciteit. Ongeveer 110 biogasinstallaties injecteren groen gas op het gasnet. In 2012 en 2013 is er duidelijk minder in uitbreiding van de biogasproductie geïnvesteerd. Per jaar kwam er maar 200 megawatt aan extra capaciteit bij.

Bron: AgriHolland

Volg VILT ook via