nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.04.2008 Boeren niet rijker door stijgende voedselprijs

Boeren verdienen niet meer sinds de voedselprijzen gestegen zijn. Met deze boodschap trok Boerenbond naar de wekelijkse vrijdagmarkt in Leuven om de man in de straat te informeren. “Nog al te vaak wordt de indruk gewekt dat de voedselprijzen gestegen zijn doordat de prijs van landbouwproducten is toegenomen. Maar op een aantal producten na, strookt dit niet met de werkelijkheid”, zegt voorzitter Piet Vantemsche. Met een ludieke folder en bijhorende website wil de landbouworganisatie aandacht vragen voor een eerlijke prijs voor de land- en tuinbouwers.

Boerenbond vindt het nodig een aantal misverstanden uit de wereld te helpen. “In tegenstelling tot wat de mensen soms denken, zitten de boeren zeker niet op een gouden berg”, stelt Vantemsche. “Met uitzondering van melk en granen, zijn de meeste agrarische grondstoffen niet in prijs gestegen. Terwijl de productiekosten, vooral energie- en veevoederkosten, wel enorm opliepen. Daardoor bevinden een heleboel sectoren zich in een diepe crisis”.

De landbouworganisatie vreest ook het ergste voor 2008. “Alles wijst erop dat er dit jaar uitzonderlijke prijsstijgingen voor meststoffen en graanproducten zullen genoteerd worden. Als dit niet kan worden doorgerekend in de eindproductprijs, dan wordt 2008 een heel zwaar jaar voor onze boeren”. Volgens Boerenbond heeft de land- en tuinbouwsector al in 2007 bufferend gewerkt en de prijsstijgingen voor energie en granen opgevangen. “De sector kan die bufferende rol onmogelijk volhouden. Het elastiek rekt tot het springt”, aldus de voorzitter.

Daarnaast zijn de Vlaamse boeren afhankelijk van het economisch systeem van vraag en aanbod. Het aanbod bevat niet alleen de eigen productie, maar ook invoerproducten uit andere landen die in andere omstandigheden gekweekt en geteeld zijn. Vlaanderen legt hoge normen op inzake voedselveiligheid, milieu, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden. Die factoren oefenen volgens Boerenbond een belangrijke invloed uit op de productiekost. Daarnaast kan de landbouw het aanbod niet flexibel afstemmen. "Het productieproces van plant en dier kan niet van vandaag op morgen vertraagd of stilgelegd worden", aldus de organisatie.

De stijgende voedselprijzen en de dalende koopkracht beheersen ook de politieke agenda. “Vanuit de politiek worden er initiatieven genomen om tot een transparantere prijsvorming te komen. Wij hebben alvast onze verantwoordelijkheid genomen en duidelijkheid verschaft over wat er naar de boeren vloeit. We hopen dat dit de andere schakels in de keten aanzet om hetzelfde te doen”, zegt ondervoorzitter Peter Broeckx.

De komende weken en maanden gaan land- en tuinbouwers ook in andere Vlaamse steden de straat op. “We willen niet aan de klaagmuur gaan staan, maar wel op een positieve manier de burgers correct informeren”, stelt Broeckx. Bij de campagne hoort ook de website www.voedselprijzen.be waar de prijsverdeling van elf dagelijkse producten onder de loep wordt genomen. Uit de berekeningen van Boerenbond blijkt dat de boer bijvoorbeeld slechts 32 procent overhoudt van de prijs die de consument in de winkel voor een ei betaalt.(GL)

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via