nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.09.2009 Brand in biogasinstallatie van Eneco in Rumbeke

De opstartfase van de biogasinstallatie van Mandel Eneco Energie in Rumbeke verloopt niet van een leien dakje. Eerst zorgden twee incidenten de voorbije zomer voor geurhinder, waarna beslist werd om snuffelmetingen uit te voeren. Deze week brak brand uit, waardoor een tiental werknemers en onderaannemers geëvacueerd moesten worden.

Een warmtekrachtkoppelingsmotor van de gloednieuwe installatie raakte oververhit en veroorzaakte kleine brandhaarden waardoor de isolatie begon te smeulen. De brandweer van Roeselare moest ter plaatse komen om het vuur te blussen en de installatie af te koelen. "De veiligheidsprocedures zijn perfect opgevolgd", zegt marketingmanager Jeroen Reijnen van Eneco in Het Laatste Nieuws.

De biogasinstallatie vergist op jaarbasis 60.000 ton mest, energiegewassen en organische nevenstromen uit de voedingsindustrie. Dat levert groene stroom op voor zo'n achtduizend gezinnen. De inplanting van dergelijke projecten in het dichtbevolkte Vlaanderen ligt vaak erg gevoelig, omdat omwonenden vrezen voor bijvoorbeeld geurhinder en ontploffingsgevaar.

Reijnen benadrukt echter dat er voor de omwonenden van het industrieterrein Lekkens in Rumbeke op geen enkel ogenblik gevaar dreigde. "Onze biogasinstallaties kunnen niet ontploffen, aangezien het biogas onder lage druk wordt gevormd", luidt het.

Bron: Het Laatste Nieuws

Volg VILT ook via