nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.11.2013 Combinatie van zorg en landbouw is Vlaams succesverhaal

Een SALV-advies over het concept zorgboerderijen gaf in het Vlaams Parlement aanleiding tot vragen omtrent de huidige werking en eventuele verbeteringen. In 2005 is er regelgeving uitgewerkt voor de financiële ondersteuning van landbouwers die zorgbehoevenden opvangen. Sindsdien is het aantal zorgboerderijen meer dan vertienvoudigd. Minister-president Kris Peeters spreekt van een successtory.

Vlaanderen heeft op korte tijd heel wat ervaring opgedaan met het concept zorgboerderijen. "Wij behoren tot de top in Europa wat de combinatie van zorg en landbouw betreft", stoeft Vlaams minister-president en minister van Landbouw Kris Peeters. Alleen in Nederland is men even vertrouwd met het concept. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Verfaillie (CD&V) liet zich door landbouwadviesraad SALV inspireren om bij de minister-president te polsen naar zijn ontvankelijkheid voor de suggesties die het beleidskader verder kunnen verbeteren.

Recent keurde de Vlaamse regering nog een aangepast besluit goed in verband met de zorgboerderijenregeling. Die blijft grotendeels hetzelfde omdat er vooral gewerkt is aan administratieve vereenvoudiging. "Alle papieren en formulieren die heen en weer moeten gaan tussen de administratie en de betrokken zorgboer, zullen via elektronische weg kunnen gebeuren", zegt Peeters.

Met het oog op verdere beleidsmatige verbeteringen is een permanente werkgroep in het leven geroepen waar de betrokken beleidsdomeinen in zetelen. "Zij kunnen nadenken over verdere stappen voor de toekomst zoals het verder evolueren naar nog meer professionele zorgvormen, het uitbreiden van de doelgroepen alsook het eventueel uitbreiden van de financiering die momenteel enkel vanuit het landbouwbudget verloopt", vertelt Kris Peeters. Enige tijd geleden besloot Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen om het Steunpunt Groene Zorg ook vanuit zijn beleidsdomein financieel te ondersteunen.

"De regelgeving rond zorgboerderijen is wat mij betreft één van de kroonjuwelen van het gevoerde landbouwbeleid op Vlaams niveau van de afgelopen jaren", aldus Kris Peeters. "Dat bewijst ook de belangstelling die Europees landbouwcommissaris Dacian Ciolos al meermaals heeft getoond voor de manier waarop wij hier met dit fenomeen omgaan."

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via