nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.10.2013 Commissie verlaagt directe betalingen dit jaar met 4%

De Europese Commissie heeft besloten de directe betalingen boven 2.000 euro dit jaar met 4 procent te verlagen. Dit omdat het beschikbare budget (2014) voor directe betalingen en marktinterventies 1,47 miljard euro boven het afgesproken plafond dreigen uit te komen. Midden oktober wordt een nieuwe budgetprognose verwacht, waarna de Raad van ministers over het doorvoeren van de aanpassing moet beslissen.

Het afbouwen van de financiële steun past in de verhoogde financiële discipline van de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Dat budget is met 800 miljoen euro gekrompen ten opzichte van het initiële Commissievoorstel. Bovendien moet rekening worden gehouden met een buffer van 424,5 miljoen euro uit de eerste pijler voor eventuele crisissituaties. Het is de eerste keer dat zo’n financiële disciplinemaatregel in het landbouwbudget wordt ingeroepen, ondanks het feit dat het systeem al in 2003 in het leven werd geroepen.

De Commissie diende in maart dit jaar een eerste voorstel in tot verlaging van de directe betalingen. Het ging toen om min 4,98 procent voor bedragen boven 5.000 euro, met uitsluiting van de directe betalingen aan boeren uit Bulgarije, Roemenië en Kroatië, omdat het GLB in die landen nog niet volledig is doorgevoerd.

De Raad van ministers en het Europees Parlement waren vervolgens aan zet, maar aangezien zij geen overeenkomst bereikten voor 30 juni, is de Commissie nu zelf bevoegd om de percentages voor aanpassing vast te stellen. Na de nieuwe budgetprognose midden oktober, is het aan de Raad van ministers om te beslissen of de aanpassing erdoor komt.

De aanpassing heeft betrekking op directe betalingen van 2013, die meestal worden uitbetaald in december 2013, maar opgenomen worden in het budget van 2014.

Bron: Ag-press/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via