nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.05.2012 Computermodellen VITO initiëren Europees bodembeleid

Europese bodems hebben een koolstofvoorraad die vijftig keer groter is dan de menselijke uitstoot van CO2 in de EU. Door intensieve bos- en landbouwtechnieken, het scheuren van weiland en het omzetten van veengronden en bossen in ander landgebruik, daalt het percentage organische stof in de bodem. VITO helpt de Europese Commissie bij de uittekening van een toekomstgericht bodembeleid.

De daling van het organische stofgehalte in de bodem is nefast voor de bodemvruchtbaarheid en -productiviteit, en ondermijnt op die manier ook de voedselzekerheid. Bovendien hypothekeert het de ambitie om wereldwijd de CO2-concentratie in de atmosfeer te reduceren. De opwarming van de aarde is zelf ook mee oorzaak van de daling. Om een beter beeld te krijgen van de organische stofbalans in de bodem deed de Europese Commissie beroep op de computermodellen van de Vlaamse onderzoeksinstelling VITO, het Franse studiebureau BIOIS en diens Nederlandse evenknie RIKS.

Zij beoordeelden de invloed van klimaat, landgebruik en beheer op de organische stof in de bodem. "Een integrale en multidisciplinaire aanpak van de problematiek hielp om verschillende beleidsscenario’s onder de loep te nemen en een overzicht van voorbeeldpraktijken uit Europa op te stellen", zegt onderzoekster Anne Gobin. "Op die manier konden we aanbevelingen formuleren voor het Europese bodembeleid."

Uit de studie bleek dat vooral veengronden extra aandacht verdienen. "Het omzetten van deze erg koolstofrijke gronden in een ander landgebruik is nefast voor het organische stofgehalte en veroorzaakt een enorme toename van broeikasgasemissies", verklaart Gobin. "Het behoud, herstel en beheer van veengronden zou een prioriteit moeten zijn. Maar Europa moet ook meer inzetten op een gezond koolstofbeheer op perceelsniveau. Dat kan bijvoorbeeld door een slim beheer van oogstresten en de aanvoer van organisch materiaal zoals compost."

Bron: VITO Vision

Beeld: Marc van Laecke

Volg VILT ook via