nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.03.2013 Danone geeft uitleg bij afstoten Vlaamse melkveehouders

Groot is de ontreddering bij melkveehouders in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Zowel Danone als FrieslandCampina schroeven hun melkophaling flink terug in deze regio. In een persbericht geeft Danone uitleg: "Er is in de fabriek van Rotselaar een melkoverschot van gemiddeld 35 procent. Dat werd onhoudbaar aangezien het 'traden' van melk een beroep op zich is, ver verwijderd van de kernactiviteit van zuivelverwerker Danone."

Danone kondigde in januari al aan dat er een groeiende kloof is tussen de hoeveelheid melk die opgehaald werd en de behoefte van de fabriek in Rotselaar. "Enerzijds groeien de leveranciers van Danone meer in melkproductie dan het Belgische gemiddelde. Anderzijds heeft de aanhoudende economische crisis in Europa een negatieve impact op de behoefte van de fabriek aan melk", verklaart het bedrijf.

In sommige maanden werd tot de helft meer melk opgehaald dan verwerkt kon worden tot yoghurt en Actimel. Gemiddeld bedroeg het overschot 35 procent. Daarom ziet Danone zich "spijtig genoeg" genoodzaakt om de melkophaling te reorganiseren zodat de collecte beter afgestemd is op de huidige noden van de fabriek in Rotselaar.

Bij het afstoten van melkveehouders heeft Danone zich gebaseerd op twee criteria: de zone waar men de ophaling wil opzetten enerzijds en de afgelegen locatie of moeilijke toegankelijkheid van bepaalde bedrijven anderzijds. In de toekomst zal de zuivelverwerker nog melk ophalen bij een 130-tal melkveebedrijven in Vlaanderen. Een 80-tal melkveehouders wordt bedankt voor bewezen diensten.

Danone maakt nog gewag van "een constructieve dialoog" met de recent opgerichte producentenorganisatie. Die onderhandelingen resulteerden in een opzegtermijn die langer zal zijn dan gebruikelijk en zal lopen tot het einde van het jaar. "Deze opzegtermijn van negen maanden en de huidige marktvraag naar melk, zou het voor elk van de betrokken bedrijven mogelijk moeten maken om een andere koper voor de melk te vinden", aldus Danone.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Danone

Volg VILT ook via