nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.02.2011 "De handel werkt met uitzonderlijk kleine marges"

De Belgische handel kende een goed 2010, hoewel de rendabiliteit onder druk kwam te staan. Sectorfederatie Comeos noemt de loonkost en de stijgende grondstofprijzen ernstige bedreigingen. “De handel werkt met uitzonderlijk kleine marges. In de voedingssector is de winstmarge 2 tot 4 procent”, beweert gedelegeerd bestuurder Dominique Michel. Bijna drie kwart van de opbrengsten zou volgens Comeos naar de leveranciers gaan.

Comeos, de federatie van de handel en diensten in België, stelde vrijdagmorgen zijn halfjaarlijkse conjunctuurenquête voor. Daaruit blijkt dat de handel de crisis goed verteerde en in 2010 meer dan stand hield. De rendabiliteit stond wel onder druk en het aantal faillissementen blijft hoog. “We stellen vast dat handelaars meer moeite moeten doen om op het einde van de dag minder te verdienen”, zegt Dominique Michel, gedelegeerd bestuurder van Comeos. “De handel werkt al met uitzonderlijk kleine marges, en net aan die marges wordt nu ook geknabbeld. Positieve trends in de omzet of volumes betekenen dus niet noodzakelijk meer winst.”

In 2010 deden vooral de mode (+6,4% omzet) en de IT-sector (+ 7.9%) het heel goed. De telecomsector zakte met 8,7 procent in omzet, vooral te wijten aan de verzadiging van de gsm-markt. De voedingssector kende een kleine terugval in volume (-0,2%), terwijl de e-commerce als verkoopskanaal liefst 26,5 procent meer volume haalde. In 2010 gingen ook weer meer handelszaken over de kop. “Vooral in de horeca blijft de toestand met 1.794 faillissementen dramatisch. En we verwachten in 2011 niet direct een kentering”, zegt Dominique Michel.

Van de Comeos-leden voorzien bijna de helft een omzetstijging voor 2011. Maar slechts een kwart gelooft dat ook de rendabiliteit zal toenemen. Eén op vijf vreest zelfs dat die rendabiliteit zal dalen. De stijgende grondstofprijzen en de loonkosten vormen volgens Comeos een rechtstreekse bedreiging voor investeringen en aanwervingen. “In de voedingssector werkt een handelaar met een winstmarge tussen de twee en de vier procent. Bijna drie kwart van de opbrengsten gaat naar de leveranciers, 14 procent is loonkost, 9 procent zijn kosten verbonden aan energie, transport en informatica”, stelt Comeos.

“Op het einde van de dag houdt de handelaar in de voedingssector van iedere euro die in de kassa zit, dus gemiddeld drie cent over”, rekent Dominique Michel uit. “Twee cent gaat naar investeringen, de allerlaatste cent is de winst. Indien de grondstofprijs door de leveranciers rechtstreeks aan de handel wordt doorgerekend - en we vangen signalen op dat dat inderdaad zo zal zijn - zal de handelaar verplicht zijn die meerkost te recupereren. Door de marges nog te verkleinen, door de personeelskosten terug te dringen, enz.”

“We verwachten niet dat de stijging van de grondstofprijs onmiddellijk aan de consument zal worden doorgerekend”, gaat Dominique Michel verder. “Eerst zal de handelaar inderdaad de marge aanspreken en hopen dat de producent hetzelfde doet. Maar voor sommige producten zullen prijsstijgingen aan de kassa onvermijdelijk zijn”, meent Michel. Voor de loonkost geldt volgens hem dezelfde redenering. “In de handel is één procent stijging van de totale loonkost, vaak gewoon een halvering van je marge.”

De Comeos-leden zien in de evolutie van de loonkost dan ook de grootste bedreiging voor hun handelszaak in 2011. Op de tweede plaats staat het aantrekken van geschikt personeel, pas op de derde plaats volgen de prijsevoluties van de grondstoffen en de energie. Als vierde en vijfde bedreiging geven de handelaars de complexe en vaak betuttelende wetgevingen rond respectievelijk de arbeidsmarkt en de producten en diensten aan.

Meer info: Conjunctuurenquête Comeos

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via