nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.09.2000 Dilsen-Stokkem naar RvS wegens onteigeningen

De gemeente Dilsen-Stokkem gaat de onteigeningsprocedures bij hoogdringendheid in het kader van het Grensmaasproject bij de Raad van State aanvechten. Dat maakte de gemeente zopas bekend.

De Vlaamse regering keurde in april jongstleden een voorstel tot gewestplanwijziging van minister van openbare werken Steve Stevaert goed. Hierdoor zou zo'n 200 hectare landbouwgebied de bestemming groen- en ecologisch waardevol gebied krijgen. Volgens de boeren in het Maasland is traditionele landbouw daar dan niet meer mogelijk en dreigen er 25 bedrijven in moeilijkheden te geraken.

Stevaert wil deze maand nog beginnen met het afgraven van onder meer de Winterdijk in Elen, maar de bewoners vrezen dat met het weghalen van de oeververdediging van de Maas het overstromingsgevaar in het gebied nog gaat toenemen.

Het Grensmaasproject, dat samen met Nederlands-Limburg wordt gepland, wil de Maasbedding op bepaalde plaatsen aanzienlijk verbreden en via grindwinning verdiepen. Dat zou een spectaculaire spontane ontwikkeling van de Maas tot gevolg hebben en bovendien de kans op overstromingen in de regio beperken.

De gemeente Dilsen-Stokkem adviseert het gewestplan inmiddels ook negatief omdat de effecten voor de regio niet of nauwelijks gekend zijn. Boze boeren hielden deze week nog een protestactie aan de gebouwen van Maas en Albertkanaal en Aminal in Hasselt omdat ze naar eigen zeggen onvoldoende geïnformeerd werden over de plannen in het kader van het Grensmaasproject en eventuele gevolgen ervan voor de boeren en de bevolking. Die diensten hebben inmiddels toegezegd om volgende week twee infovergaderingen met de betrokkenen te organiseren.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via