nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.10.2012 "Duidelijke trend naar schaalvergroting in stallenbouw"

2011 was een relatief goed jaar voor de sector van de stallenbouw en stalinrichting. In aantallen werd er meer besteld dan de voorgaande jaren, maar niet zoveel als in de periode 2006-2008. Daarnaast tekent zich ook in deze sector een duidelijke tendens naar schaalvergroting af. Die zorgt ervoor dat de verkochte aantallen over de jaren heen meer omzet vertegenwoordigen. Dat blijkt uit het Economisch Dossier 2012/2013 van Fedagrim.

De cijfers in dat Economisch Dossier focussen zich op de melkveehouderij. De sector van stallenbouw en stalinrichting is van mening dat een deel van de melkveehouders al de nodige stappen heeft gezet om voorbereid te zijn op de afschaffing van het melkquotum in 2015. Een ander deel zou nog niets ondernomen hebben omwille van diverse redenen zoals onzekerheid over opvolging, grote investeringen in een andere bedrijfstak of grond, de lage marges of terughoudendheid van de banken.

Wel ziet Fedagrim bij investeringen in stallen een toenemende aandacht voor dierenwelzijn en een stijgende vraag naar de uitvoering van een totaalconcept. Bovendien blijft ook de trend naar schaalvergroting en bijhorende automatisatie merkbaar aanwezig. De federatie concludeert dat er nog veel landbouwers met uitbreidingsplannen zijn en verwacht dat bij hogere marges of een opflakkering van de economie het aantal orders een inhaalbeweging zal maken.

In vergelijking met 2010 is er het afgelopen jaar meer geïnvesteerd in melkinstallaties (+15%). Ook de grootte van de projecten is de afgelopen jaren toegenomen. Opvallend is ook het marktaandeel van de melkrobots. In 2005 bedroeg dit 5,3 procent, het afgelopen jaar steeg dit tot bijna 40 procent. Melkinstallaties in bindstallen zijn in diezelfde periode teruggevallen van 12 naar nul procent. Ook de visgraatmelkstal die tot 2008 de populairste manier van melken was, boet aan belang in (van 56% naar 34%).

Voor de importeurs en exporteurs van melkkoeltanks was 2011 eveneens positief. Het aantal verkochte exemplaren steeg op een jaar tijd van 163 naar 183 (+12%). Ook hier is de schaalvergroting die zich afspeelt in de melkveehouderij duidelijk vast te stellen. Waar in 2005 slechts 11 procent van alle melkkoeltanks een volume van 10.000 liter of meer had, is dat aandeel vandaag gestegen tot meer dan 55 procent. Opvallend is ook dat in 2011 al 13 koeltanks werden besteld met een inhoud van meer dan 20.000 liter (7%).

Fedagrim verwacht dat de orders voor de sector van de stallenbouw en stalinrichting in 2012 onder het niveau van 2011 zullen uitkomen. “Nochtans was het jaar zeer goed gestart nadat een aantal contracten na Agribex konden gefinaliseerd worden. Maar daarna viel de markt stil. Een lage melkprijs gecombineerd met een hoge voederprijs zorgden ervoor dat de marges bij de melkveehouders zeer klein waren. Bovendien zijn de banken omwille van het economisch klimaat veeleer terughoudend”, verklaart de federatie de terugval.

Meer informatie: Economisch Dossier Fedagrim 2012/2013

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via