nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.03.2001 Duitsland start massale slachting om markt op te krikken

Duitsland start volgende week met een omstreden slachtprogramma om de rundvleesmarkt, die ineenstortte als gevolg van de BSE-crisis, op te krikken. Dat kondigde de Duitse minister voor consumentenzaken, Renate Künast, maandag aan.

Van begin januari tot 12 maart was in Duitsland (net als in andere landen waaronder België) een Europese opkoopregeling van kracht voor runderen ouder dan 30 maanden. De dieren werden naar het slachthuis gebracht en vervolgens vernietigd. De landbouwer kreeg een vergoeding uitbetaald. Europa betaalde 70 procent van de financiële compensatie, de federale overheden 30 procent. De opkoopregeling is sinds 12 maart opgeschort, in afwachting van een nieuwe opkoopregeling waarbij het de bedoeling is dat de runderen nu wel zouden getest worden en dat het vlees enige tijd zou bewaard worden.

Het zou dan verkocht worden op het moment dat de markt zich enigszins hersteld heeft.

Duitsland gaat volgende week met een grootscheepse slachtcampagne van start om de nog steeds ingestorte markt erbovenop te helpen. De groene minister Künast had eerder laten doorschijnen dat er zo'n 400.000 runderen de komende weken zullen worden geslacht. "Ik hoop dat het er minder zullen zijn", zei ze maandag. Tot eind april worden de geslachte dieren (vermoedelijk zo'n 100.000 dieren) nog vernietigd, zoals ook al in de oorspronkelijke Europese opkoopregeling gebeurde.

Daarna wordt in Duitsland een opkoopregeling van kracht waarbij het vlees van de geslachte dieren op eigen kosten wordt opgeslagen. "De opslag is wel een financieel probleem", moest Künast toegeven. Het is dan ook niet zeker dat het vlees later nog verkoopbaar zal zijn. De groene minister heeft er alle hoop op dat de rundvleesmarkt in Duitsland zich snel zal herstellen.

De Europese landbouwcommissaris Franz Fischler zei maandag in Brussel dat de BSE- en de mond- en klauwzeercrisis "een enorme uitdaging" is voor de Europese landbouwsector. De prijs van het rundsvlees ligt in de Europese Unie nu al 25 procent lager dan normaal. Maar er zijn tekenen op beterschap, aldus Fischler. Wanneer echter zou blijken dat de consument het rundsvlees massaal de rug toekeert, dan zal de Europese commissie haar financiële verwachtingen voor 2001 moeten bijsturen. Fischler voegde er nog aan toe dat Duitsland het hardst getroffen is geweest door de BSE-crisis.

Bron: DPA

Volg VILT ook via