nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.01.2013 Duitsland teelt meer maïs op dure grond door vergisters

In Duitsland is het aantal biogasinstallaties spectaculair gestegen van 1.050 vergisters in 2000 tot 5.905 eind vorig jaar. De Duitse drang naar onafhankelijkheid in de energievoorziening heeft volgens pleinchamp.com een belangrijke impact op de landbouw. Meer en meer maïs wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Dat laat het landgebruik en de pacht- en grondprijzen niet onberoerd.

Door het grote aantal vergisters is 40 procent van het areaal kuilmaïs in Duitsland bestemd voor energieopwekking. Het gaat om meer dan 850.000 hectare. Dat gaat ten koste van de ruwvoederwinning voor melk- en vleesproductie. "En het drijft de grond- en pachtprijzen op", weet pleinchamp.com.

In regio's waar de biogasinstallaties dik gezaaid zijn, is de pachtprijs gestegen naar meer dan 1.000 euro per hectare. Wie landbouwgrond wil kopen, moet minstens 30.000 euro per hectare op tafel kunnen leggen. Ook op het landgebruik hebben de biogasinstallaties een impact. Sinds 2004 is meer dan 300.000 hectare grasland omgeploegd en in gebruik genomen als maïsakker.

Bron: pleinchamp.com

Beeld: Landgenoten

Volg VILT ook via