nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.09.2010 EFSA herhaalt dat klonen van dieren ongevaarlijk is

EFSA, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, heeft een update gepubliceerd van zijn wetenschappelijk standpunt omtrent het klonen van dieren.  Nieuwe wetenschappelijke bewijzen bevestigen volgens EFSA dat vlees en melk van gekloonde dieren geen gevaar opleveren voor de voedselveiligheid, maar dat gekloonde dieren wel een hoger sterfecijfer hebben en meer afwijkingen vertonen bij de geboorte.

Het EFSA-standpunt biedt een overzicht van de recente wetenschappelijke ontwikkelingen omtrent het klonen dieren voor voedselproductie met respect voor voedselveiligheid en de gezondheid en het welzijn van de klonen en hun nakomelingen. Daarnaast bevat het rapport ook informatie over de efficiëntie van het klonen van dieren in vergelijking met het conventioneel fokken van dieren en andere reproductietechnieken.

EFSA bevestigt na dat onderzoek haar eerdere standpunten en aanbevelingen. Dat komt neer op de vaststelling dat het sterftecijfer en het aantal dieren dat met een afwijking geboren wordt, hoger is voor gekloonde dieren dan voor traditioneel gekweekte dieren. Wat betreft voedselveiligheid, ziet EFSA geen aanwijzingen dat er een verschil is tussen vlees of melk van gekloonde en andere dieren. De experten van EFSA stellen weliswaar vast dat er nog steeds maar beperkt informatie beschikbaar is over het klonen van dieren, andere dan rundvee en varkens, zodat een risico-evaluatie enkel voor die twee soorten kan worden uitgevoerd.

Het standpunt van EFSA is gebaseerd op een onderzoek van het meest recente wetenschappelijk onderzoek naar gekloonde dieren en hun nakomelingen, meer bepaald peer-reviewed wetenschappelijke literatuur die gepubliceerd is sinds het vorige EFSA-standpunt in 2009. Bovendien werd ook geoordeeld op basis van de info die verzameld werd na de oproep aan onderzoekscentra in Europa en elders. Daarnaast had EFSA nog andere contacten met wetenschappelijk experten in het klonen van dieren.

Meer info: Update on the state of play of animal cloning

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via