nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.05.2010 ESBL overdraagbaar op menselijke bacteriën

Bacteriën met het ESBL-enzym die frequent voorkomen bij braadkippen, kunnen hun resistentie overdragen op bacteriën van mensen. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Annemieke Smet aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Ook het aantal antibioticaresistente E. coli-bacteriën bij zieke mensen blijkt nog verder toe te nemen.

ESBL staat voor Extended Spectrum Beta Lactamase. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, is ESBL geen bacterie. Het is een enzym dat ervoor zorgt dat een bepaalde groep antibiotica, de β-lactam antibiotica, wordt afgebroken. Bacteriën die het ESBL-enzym produceren, krijgen hierdoor resistentie tegen die antibiotica.

Het doctoraatsonderzoek toont aan dat gemiddeld 60 procent van de dieren in braadkippenbedrijven drager is van E. coli-bacteriën. Het gaat om E. coli-bacteriën die het ESBL-enzym aanmaken dat hen resistent maakt tegen bepaalde antibiotica. Die antibiotica worden gebruikt om ernstige infecties te bestrijden die de E.coli-bacterie kan veroorzaken bij kippen zoals darmaandoeningen en bloedvergiftiging.

Hoewel deze E. coli-bacteriën in de regel geen ziekte veroorzaken bij mensen, is de bevinding toch belangrijk voor de volksgezondheid. Uit een simulatie bleek namelijk dat de E. coli-bacterie van een braadkuiken zijn ß-lactamresistentie kan doorgeven aan een niet-resistente E. coli-bacterie in menselijke darmen. De resistentie zou overgedragen kunnen worden wanneer iemand de bacterie met het ESBL-enzym zou opnemen via besmet voedsel.

Het doctoraat onderzocht ook de E. coli-stammen van zieke mensen op resistentie tegen antibiotica. Bij de onderzochte E. coli-bacteriën werden bacteriën gevonden die het enzym ß-lactamase aanmaken dat hen resistent maakt. De vondst duidt op een alarmerende opkomst van antibioticaresistente E. coli-bacteriën. De resistentie neemt met andere woorden verder toe.

Ook bleek dat andere bacteriën die wel nog gevoelig zijn voor ß-lactam antibiotica, resistent worden wanneer ze in contact komen met resistente bacteriën.

Bron: Belga

Volg VILT ook via