nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  


29.12.2011  EU bedreigt werking voedselbanken

Net nu er toenemende aandacht is voor het aanpakken van voedselverliezen, dreigt de Europese Unie de budgetten voor de werking van de voedselbanken drastisch in te perken.

Wanneer de EU via de interventieregeling voedseloverschotten uit de markt haalt, worden die in de lidstaten zo veel mogelijk via caritatieve verenigingen ter beschikking gesteld aan hulpbehoevenden. Omdat er minder en minder overschotten zijn, geeft de EU geld om in de markt voedsel te kopen voor gratis bedeling. Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie staat die praktijk nu onder druk.

Het Hof oordeelde dat het bedeelde voedsel uit de openbare opslag afkomstig moet zijn en dat het niet mag worden aangekocht. Daardoor is er ineens veel minder voedsel voor de voedselbanken. In België verloopt de verdeling van voedseloverschotten hoofdzakelijk via de voedselbanken, die door de beslissing ongeveer de helft minder voedsel ter beschikking krijgen. Momenteel wordt nog gezocht naar een oplossing voor deze situatie waarbij bijvoorbeeld de regionale of de federale overheid een bijdrage zouden leveren.

Jaarlijks verdelen de vrijwilligers van de Belgische voedselbanken zowat 12 miljoen kilogram voedsel. Door de exploitatiekosten voor het huren van gebouwen, het transport, het stockeren, etc. bedragen de werkingskosten ongeveer 10 eurocent per kilogram verdeeld voedsel. Zo goed als al deze kosten worden met privé­-giften betaald.

Bron: Landgenoten

Volg VILT ook via