nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.09.2000 Eerste mestverwerkingsbedrijf in Zoutleeuw

De Vlaams-Brabantse deputatie heeft een milieuvergunning verleend voor een mestverwerkingsinstallatie op een landbouwbedrijf in Zoutleeuw. De installatie zal de mest verwerken van zo'n 100.000 kippen en 3.000 varkens afkomstig van bedrijven uit Zoutleeuw, Halen en Lummen. Volgens de bevoegde gedeputeerde Cyrille Van Mellaert (SP) gaat het om een primeur voor ons land.

In de installatie wordt de mest deels omgezet in methaangas waarmee een alternator wordt aangedreven die elektriciteit produceert voor het bedrijf. Wat overblijft is een residu dat weinig geur verspreidt, een lagere voedingswaarde heeft en kan worden uitgereden.

Er zijn allerlei veiligheidsmaatregelen voorzien zoals vloeistofdichte kelders, luchtdichte machines en reservoirs, gasdetectie.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via