nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.05.2010 Effect biolandbouw op biodiversiteit wordt overschat

De invloed van de biologische teeltmethode op de biodiversiteit is kleiner dan tot nu toe wordt aangenomen. Als de gehele voedselproductie biologisch zou zijn, is bovendien twee keer zoveel landbouwgrond nodig. Dat schrijven onderzoekers van de Britse University of Leeds in een verslag dat is gepubliceerd in Ecology Letters.

De onderzoekers hebben 192 biologische en gangbare percelen in Groot-Brittannië in het onderzoek betrokken. Daarbij hebben ze planten en dieren zoals vogels, bijen, vliegen en wormen geteld op de percelen zelf. Ze hebben ook de biodiversiteit in de omgeving van de percelen gemeten.

Volgens de onderzoekers komen in gebieden met veel biologische teelten 12,4 procent meer soorten planten en dieren voor dan in regio’s met vooral gangbare landbouw. Mee oorzaak van dat positieve cijfer is het feit dat biologische landbouw vooral plaatsvindt in gebieden waar veel hagen, bosjes en natuurveldjes voorkomen. Daar is de soortenrijkdom sowieso groter dan in gebieden met gangbare landbouw waar dergelijke natuurelementen minder vaak voorkomen.

Als het effect van deze landschapselementen wordt weggehaald, bevinden zich rond de biologische percelen 9,1 procent meer soorten planten en dieren dan in gebieden met vooral gangbare landbouw. Het positieve effect van de biologische teeltmethode op de biodiversiteit wordt dus deels veroorzaakt door de omgeving en niet alleen door de landbouwmethode, concluderen de onderzoekers.

De universiteit heeft ook gekeken naar de gewasopbrengsten. "De wereld moet in veertig jaar de voedselproductie verdubbelen om de bevolking te voeden. Op biologische percelen was de gewasopbrengst echter maar 45 procent van die op gangbare percelen", zegt onderzoeksleider Tim Benton.

Als we alle voedsel biologisch produceren, is dus twee keer zoveel grond nodig. "Aangezien de positieve invloed van biologische landbouw op de biodiversiteit beperkt is, is een halvering van de voedselproductie een luxe die we ons niet kunnen veroorloven", besluiten de onderzoekers.

Bron: Agrarisch Dagblad

Volg VILT ook via