nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.07.2012 "Einde gedoogbeleid zorgt niet voor stijging eierprijs"

Begin dit jaar schoten de eierprijzen in de hoogte als gevolg van het verbod op de huisvesting van leghennen in klassieke batterijkooien. Nu de gedoogperiode afloopt op 31 juli wordt verwacht dat de prijzen opnieuw de hoogte zullen in gaan, maar volgens het Departement Landbouw en Visserij zal het zo’n vaart niet lopen. “De vraag is een stuk lager dan begin dit jaar en het aanbod is sterk gestegen”, luidt het.

Vanaf 1 januari 2012 werden traditionele legbatterijen in de leghennenhouderij verboden. Begin dit jaar bleek echter dat er in 15 lidstaten nog steeds leghennen gehuisvest waren in klassieke kooisystemen. In deze landen draaiden vele bedrijven nog niet op volle capaciteit of stopten ze de activiteiten. Daarbij kwam dat er traditioneel veel vraag naar eieren was door de paasperiode en dat de koude winter in Europa leidde tot een stijgende vraag naar tafeleieren.

“Het gevolg hiervan was een bruuske stijging van de eierprijzen, tot de hoogste van de laatste 15 jaar. Deze situatie resulteerde in een financiële aderlating bij de brekerijen en de verwerkende industrie, maar zorgde ook voor bevoorradingsproblemen verderop in de keten. Daardoor kwamen belangrijke handelsstromen in gevaar”, aldus de Vlaamse landbouwadministratie.

Tegen tien lidstaten loopt er nog een inbreukprocedure wegens het niet respecteren van de dierenwelzijnsregels. Deze lidstaten hebben begin dit jaar een actieplan ingediend bij de Europese Commissie met daarin alle maatregelen om ten laatste tegen 31 juli 2012 te voldoen aan de reglementering. Deze actieplannen lopen nu dus af en daarmee ook het gedoogbeleid. Daarom bestaat de vrees dat een gelijkaardig scenario zich zou voordoen zoals begin dit jaar.

Volgens het Departement Landbouw en Visserij is dit scenario weinig waarschijnlijk omdat de situatie op een aantal punten verschillend is. Zo is de vraag in de zomerperiode kleiner dan in de paasperiode. De vakantie-uittocht is immers begonnen, de scholen zijn dicht en de industrie draait op een lager pitje. “Daarenboven lijken de verwerkers momenteel aarzelend te zijn in hun aankooppolitiek en ook de distributie lijkt minder gretig om aan te kopen”, klinkt het.

Ook aan aanbodzijde is heel wat veranderd in vergelijking met het begin van het jaar. Zo voldoen steeds meer producenten aan de nieuwe welzijnsregels en draaien ze op volle capaciteit. De Europese Commissie verwacht dat de productie zich in de tweede helft van dit jaar fors zal herstellen. “Dat is ook merkbaar in België: voor de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 55 procent meer leghennen opgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Vanuit de sector bestaat zelfs de vrees voor overproductie”, weet de landbouwadministratie.

Een herhaling van de prijsstijgingen van begin dit jaar lijkt daarom weinig waarschijnlijk. Toch waarschuwt het Departement ervoor dat het blijft afwachten wat er zal gebeuren met leghennen die momenteel nog in traditionele kooisystemen zitten. Begin juli werd geschat dat dit in Europa voor nog steeds meer dan 40 miljoen leghennen het geval is. “Een cruciale factor hierbij zal de manier zijn waarop de lidstaten zullen optreden tegen overtredingen.” De FOD Volksgezondheid heeft alvast te kennen gegeven om streng op te treden tegen Belgische producenten die na 31 juli 2012 nog niet in orde zijn.

Bron: Departement Landbouw en Visserij

Volg VILT ook via