nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.09.2013 Europa op zoek naar robuuste rassen voor bioveehouderij

CCBT, het coördinatiecentrum voor bio-onderzoek, vestigt de aandacht op het Europese project 'LowInputBreeds'. Daarin gaan 21 projectpartners op zoek naar de ideale dierenrassen voor de biologische veehouderij. "Rassen ontwikkeld voor 'high input' productiesystemen focussen te weinig op eigenschappen als 'robuustheid' die nodig zijn in biologische en lage-input productiesystemen", verklaart CCBT.

Extensieve landbouwsystemen zijn nog te zeer aangewezen op dierenrassen en kennis die 'geleend' worden van de gangbare landbouw. Dat stelt bioboeren voor een aantal problemen die zij - anders dan hun gangbare collega's - niet kunnen oplossen met krachtvoeder, kunstmest op de weiden en diergeneesmiddelen zoals antibiotica en sprays tegen parasieten. Dat leidt tot welzijnsproblemen en productieverliezen.

Daarom pompt de EU van 2009 tot 2014 maar liefst zes miljard euro in het project 'LowInputBreeds'. Met dat geld wordt onder meer onderzoek gefinancierd dat moet resulteren in 'meer biologische' rassen van rundvee, varkens, schapen en leghennen. Een koe of varken dat uitstekend presteert op een intensief veebedrijf is daarom niet het meest geschikte ras voor een bioboerderij. De omstandigheden (huisvesting, voeder, enz.) waarin de dieren daar gehouden worden, zijn immers anders.

Samen met veehouders gaan kwekers op zoek naar rassen die robuustheid aanbrengen en met weinig inputs vlees, melk of eieren kunnen produceren. Ook wordt er gezocht naar rassen die aangepast zijn aan de verschillende klimaattypen in Europa. Het project koppelt meer robuuste rassen aan verbeterde rantsoenen en houderijsystemen. Ook voor welzijnsproblemen zoals parasieten en uierontstekingen bij melkkoeien wordt een oplossing gezocht. Bijzonder is dat tezelfdertijd economische, ethische en milieuaspecten onder de loep genomen worden, zodat resultaten maatschappelijk aanvaardbaar en voor de boeren haalbaar zijn.

Meer info: CCBT & LowInputBreeds

Bron: CCBT/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via