nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.01.2014 Europarlement stemt over "zuiverheid" Europese honing

In het Europees Parlement wordt tijdens een plenaire zitting gestemd over een rapport dat de wijziging van de richtlijn rond de productie en verkoop van honing behandelt. Inzet is de vraag of ook voor honing rekening moet gehouden worden met de ggo-regelgeving. Volgens Bart Staes heeft de consument het recht te beslissen of hij al dan niet ggo’s consumeert. Hij pleit voor een correcte etikettering.

Het Europarlement buigt zich over een rapport dat de wijziging van de richtlijn rond de productie en verkoop van honing onder de loep neemt. De wijziging kwam er op voorstel van de Europese Commissie, als reactie op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (EHJ) in een zaak tussen imkers en de Duitse deelstaat Beieren, het zogenaamde Bablok-arrest. Volgens deze uitspraak moet ook voor honing rekening gehouden worden met de Europese ggo-regelgeving.

Tot voor dit arrest viel honing als natuurlijk, dierlijk product niet onder het regelgevend kader voor ggo-autorisaties en -etikettering. Het Hof oordeelde dat aangezien er genetisch gewijzigd materiaal via ggo-pollen en/of stuifmeel in honing en stuifmeel-gebaseerde producten van de Beierse imkers was gevonden, deze net zoals andere ingrediënten in voedselproducten volgens de Europese ggo-regelgeving geautoriseerd en gelabeld moeten worden.

Omdat stuifmeel volgens het Europees Hof van Justitie als ingrediënt beschouwd wordt, had dit oordeel forse implicaties voor de controles en de etikettering van honing. Sinds de uitspraak houden de verschillende schakels in de sector (controleorganen, winkelketens, imkers) rekening met de regelgeving volgens het Europees arrest. De Commissie engageerde zich om de regelgeving aan te passen, maar volgde de uitspraak en de argumentatie van het EHJ niet.

Daardoor zou de regelgeving teruggedraaid worden en zou honing niet onder de etiketteringsregels voor ggo's vallen die op alle andere voeding van toepassing zijn. Concreet gaat het bijvoorbeeld om de verplichting een product een ggo-label mee te geven wanneer een ingrediënt meer dan 0,9 procent ggo bevat. Het voorstel van de Commissie werd op zijn beurt teruggefloten door de commissie Milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europarlement. Over deze aangepaste versie zal het Parlement nu stemmen.

Volgens Europarlementariër Bart Staes (Groen) is de uitspraak "zeer belangrijk" voor de Europese imkers: "Voordien werden zij niet beschermd tegen ggo-contaminatie omdat honing niet onder ggo-regelgeving viel. De kans op ggo-pollen in honing brengt schade aan de zuivere en gezonde reputatie van honing als natuurlijk en zuiver product. Bovendien konden imkers geen beroep doen op compensaties van de overheid voor ggo-contaminatie want hun producten werden hierop niet getest."

Staes denkt ook aan de consument: "Gezien de belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke debatten over de veiligheid van ggo’s voor mens, dier en milieu en de wenselijkheid van deze techniek in ons landbouw- en voedselmodel, willen consumenten bewust kunnen kiezen of ze al dan niet voedsel met ggo’s willen kopen. Een vrije en geïnformeerde keuze van de consument dient gegarandeerd te worden via etikettering, ook voor honing."

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via