nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.10.2013 Europese melkproductie zal groeien in 2014

De Europese Commissie verwacht in 2014 meer melk door een hogere melkproductie per koe. De Europese veestapel groeide dit jaar met iets meer dan een half procent. De extra melk vindt vooral zijn weg naar kaas, terwijl de productie van magere melkpoeder zwaar onder druk komt te staan. De productie daalde met tien procent, de export met dertig procent.

In 2013 steeg de veestapel in de EU-15 naar 17,8 miljoen dieren, een toename van iets meer dan een half procent. Buiten de EU-15 nam de veestapel af, maar door de toetreding van Kroatië tot de EU laat ook de veestapel van de N13, de dertien meest recent toegetreden landen, een stijging zien. In zowel de EU-15 als de N13 daalde de productie per koe tot respectievelijk 6.982 kg per koe en 4.638 kg melk per koe.

Door de uitbreiding van de kudde steeg de Europese melkproductie met 0,26 procent, goed voor 152,3 miljoen ton in 2013. Verwacht wordt dat de productie in 2014 verder op zal lopen tot 153,9 miljoen ton in alle Europese lidstaten. De productie in de N13 stabiel zou stabiel blijven, terwijl de aanvoer in de EU-15 met 1,3 procent zou toenemen.

Nederland en België laten hogere productiecijfers optekenen, maar de zwakke seizoenstart bij de andere Europese lidstaten drukt de cijfers voor heel Europa. In de eerste helft van 2013 steeg de melkproductie in de Verenigde Staten met 0,5 procent. De komende maanden wordt rekening gehouden met meer melk uit Frankrijk en Engeland, omdat deze twee landen nog heel wat ruimte over hebben binnen het melkquotum.

Tijdens de eerste helft van 2013 was de melk voornamelijk bestemd voor kaasproductie. Dat ging vooral ten koste van magere melkpoeder. De productie daarvan daalde met 10 procent, terwijl de export met 30 procent afnam. Bij kaas daalde de productie met een half procent. Voor heel 2013 wordt gerekend op een stijging van 1 procent van de kaasproductie. Ook de export zal toenemen.

Bron: Boerenbusiness

Beeld: © European Union 2013 - Jozef Jakubco

Volg VILT ook via