nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.06.2013 Europese mengvoederproductie blijft stabiel

In 2012 produceerden de Europese mengvoederfabrikanten 0,7 procent meer dan in het jaar voordien, goed voor een totaal van 152,7 miljoen ton. De productie van varkensvoeder viel met 1,4 procent terug, terwijl de productie van rundveevoeder en pluimveevoeder met 2,4 en 1,5 procent toenam. Volgens de vooruitzichten zal de mengvoederproductie dit jaar opnieuw licht stijgen.

Begin juni verzamelden de mengvoederfabrikanten uit de 27 Europese lidstaten in het Poolse Krakau om de resultaten van 2012 te evalueren en een blik op de toekomst te werpen. De slagzin van het congres, georganiseerd door de European Compound Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC) verraadde de bezorgdheid van de sector: "Hoe rendabel blijven in volatiele tijden?". Ondanks de prijsschommelingen liet de mengvoederindustrie stabiele resultaten optekenen. De hoge graanprijzen van de laatste twee jaar zorgden voor een concurrentievoordeel voor de mengvoederindustrie ten opzichte van het mengen op het bedrijf zelf.

In totaal werd er vorig jaar 152,7 miljoen ton mengvoeder geproduceerd in alle lidstaten. Rundvee- en pluimveevoeder lieten respectievelijk een toename van 2,4 en 1,5 procent noteren, varkensvoeder ging er met een daling van 1,4 procent lichtjes op achteruit. De groeiende vraag naar rundvee- en pluimveevoeder in het Verenigd Koninkrijk en Polen deed de productie daar toenemen met 3 en 5 procent. In Nederland en Hongarije daalde de productie dan weer met 1,5 en 2 procent. In het zuiden van Europa valt de sterke daling van pluimveevoeder op, vermoedelijk door het implementeren van de Europese regelgeving omtrent de verrijkte kooi voor leghennen.

Voor volgend jaar voorspellen de experts een stabilisatie van de pluimveevoederproductie en een verdere, lichte stijging van de rundveevoederproductie. Varkensvoeder zou er opnieuw op achteruit gaan, onder meer door de onzekerheid die de groepshuisvesting voor zeugen met zich meebrengt. Wat de handel in grondstoffen betreft, benadrukt FEFAC dat de prijzen onlosmakelijk verbonden zijn met de oogst en de klimatologische omstandigheden, waardoor het onmogelijk is om al te gedetailleerde voorspellingen te doen. Wel wordt verwacht dat de gemiddelde veevoederkost niet spectaculair zal dalen in het verdere verloop van 2013.

FEFAC roept de Europese beleidsmakers op om te zorgen voor een gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat inzet op innovatie en modernisering. De productiviteit moet omhoog, en de vleesveesector moet daarin ondersteund worden door het beleid. Maar ook de mengvoederindustrie moet veerkrachtig genoeg zijn om de prijsschommelingen op te vangen. De kersverse president, de Nederlander Ruud Tijssens, liet weten dat goed functionerende zogenaamde hedge-instrumenten nodig zijn om mengvoederbedrijven te helpen bij het managen van de risico’s.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via