nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.09.2013 Europese nieuwe wetgeving bindt strijd aan met exoten

De Europese Commissie stelt nieuwe wetgeving voor om de snel toenemende dreiging van invasieve planten- en diersoorten te voorkomen en beheersen. Momenteel komen er in Europa meer dan 12.000 soorten voor die vreemd zijn aan de natuurlijke omgeving. 15 procent daarvan is invasief en kan voor ernstige ecologische en economische schade zorgen.

Het voorstel van de Commissie wil een antwoord bieden op de toenemende problemen die deze invasieve uitheemse soorten in Europa veroorzaken. Zo wordt de economische schade die ze jaarlijks veroorzaken op meer dan 12 miljard euro geraamd, in de vorm van gezondheidsrisico's voor de mens, infrastructuurschade en oogstverlies in de landbouw door bijvoorbeeld de beverrat of invasieve ganzensoorten. De strijd tegen invasieve ganzen werd ook onder de loep genomen in geVILT.

Ook vanuit ecologisch standpunt zorgen ze vaak voor overlast: invasieve uitheemse soorten kunnen ernstige schade toebrengen aan ecosystemen en kunnen leiden tot het uitsterven van soorten die nodig zijn om het natuurlijk evenwicht te handhaven. Zo raken bosecosystemen ernstig verstoord door Amerikaanse vogelkers en worden rode eekhoorns door de grijze soort beconcurreerd en teruggedrongen. Na habitatverlies zijn invasieve exoten de belangrijkste oorzaak van het verlies van biodiversiteit in de wereld.

Ook op beleidsniveau stellen de exoten de lidstaten voor de nodige uitdagingen: een louter nationale aanpak brengt namelijk weinig zoden aan de dijk. Zo zal de Belgische campagne om de reuzenberenklauw uit te roeien, worden ondermijnd indien de soort vanuit Frankrijk opnieuw binnendringt. Ook de ganzenbestrijding in België is een mooi voorbeeld: via Interreg-projecten wordt gestreefd naar een grensoverschrijdende samenwerking tussen de verschillende betrokkenen.

Precies daarom vindt Europees milieucommissaris Janez Potocnik de strijd tegen invasieve exoten een "schoolvoorbeeld" van een beleidsterrein waarop Europa beter presteert door samen te werken. Centraal in het voorstel staat een lijst van invasieve exoten die zorgwekkend zijn voor de EU. Bepaalde soorten zullen geweerd worden, terwijl speciale maatregelen rekening zullen houden met mogelijke problemen voor handelaren, fokkers en eigenaars van gezelschapsdieren.

Verder is de wetgeving gebouwd rond drie soorten maatregelen: preventie, vroegtijdige signalering en snelle reactie, en beheer van gevestigde exoten. Aan de Europese burgers wordt gevraagd geen exoten uit het buitenland mee te nemen, geen dieren of planten los te laten in de natuur en zelf de nodige instanties te waarschuwen bij het zien van een exoot. De verordening zal nu door de Raad en het Parlement worden bestudeerd. De lidstaten zullen bij het opstellen van de lijst nauw worden betrokken.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via