nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.11.2010 FAO dringt aan op meer investeringen in landbouw

De investeringen in landbouw moeten flink toenemen om de voedselzekerheid op lange termijn te garanderen en tegelijk moet ook de voedselketen structureel veranderen. Dat verklaarde Jacques Diouf, directeur-generaal van de VN-voedsel- en landbouworganisatie FAO. Een nieuw VN-rapport waarschuwt voor nieuwe uitdagingen in de vorm van een bevolking in Afrikaanse steden die de volgende 40 jaar zal verdrievoudigen.

De prijzen van landbouwproducten zijn de afgelopen maanden scherp gestegen. Bovendien waarschuwde de FAO in zijn laatste ‘Food Outlook’ dat de wereldwijde voedselimport in 2010 meer dan één biljoen dollar zal bedragen, een niveau dat niet meer gezien is sinds de piek van de voedselprijzen in 2008. Daarom herinnert Diouf aan de erge gevolgen van de economische crisis en hoge voedselprijzen voor miljoenen mensen.

“De nieuwe voedselprijsstijgingen dreigen opnieuw ernstige gevolgen te hebben voor landen zoals de Golfstaten die voor een groot deel afhankelijk zijn van voedselimport”, zegt Diouf. De FAO schat dat het aantal ondervoede mensen in Noord- en Oost-Afrika 37 miljoen bedraagt, bijna 10 procent van de bevolking. De snelle toename van de honger toont volgens Diouf de gebreken in de wereldwijde voedselketen aan.

Op korte termijn stelt de FAO sociale beschermingsmaatregelen voor en ook het verschaffen van betrouwbare en regelmatige informatie omtrent de voedselmarkten. Voor de toekomst zijn meer investeringen in de landbouw onvermijdelijk, aldus de VN-organisatie. “Ook kleinschalige landbouwers moeten toegang krijgen tot hoogwaardig zaaigoed, meststoffen, veevoeder en landbouwmachines.” Landen met een voedseltekort moeten technische, financiële en politieke oplossingen aanreiken om de productiviteit van hun landbouwsector op te drijven.

Regeringen moeten ook de verstedelijking zorgvuldig plannen. Een nieuw VN-rapport maakt immers duidelijk dat de bevolking in Afrikaanse steden zal verdrievoudigen de komende 40 jaar. De FAO vraagt dat overheden zouden samenwerken om de verstedelijking ‘verstandig te managen’ zodat de economische groei die verstedelijking kan meebrengen het continent uit de armoede kan halen. Het rapport wijst alvast op een daling van het aantal sloppenwijken in Afrika.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via