nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.03.2013 FAVV dagvaardt Belgische handelaar inzake aflatoxine

Het federaal Voedselagentschap dient klacht in tegen de Belgische grondstoffenhandelaar die geen melding maakte van met aflatoxine besmette maïs. Begin maart kwam besmette maïs uit Oost-Europa via een Duitse leverancier bij een Belgische mengvoederfabrikant terecht. BEMEFA, de beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten, richt zijn pijlen op de betrokken partijen in Duitsland.

Begin maart bleek dat veevoeder waarin de met de kankerverwekkende stof aflatoxine besmette maïs verwerkt zat, ook aan Belgische runderen was gevoederd. Na staalanalyses van de melk van die runderen werd vastgesteld dat de Europese aflatoxinenorm niet overschreden werd. Het FAVV reageerde door bij de Europese Commissie een onderzoek aan te vragen om te achterhalen welke betrokken partijen in Duitsland in gebreke zijn gebleven bij het melden van de besmetting.

Ook in België wil het Voedselagentschap de grondstoffenhandelaar die naliet de besmetting te melden, terechtwijzen. Daarom is klacht ingediend bij het parket van Ieper, dat bevoegd is voor voedselveiligheid. Sectorfederatie BEMEFA wil op zijn beurt weten of Toepfer, de Duitse leverancier, voldoende maatregelen genomen heeft om de besmette maïs uit de handel te halen, en of zij de informatie voldoende snel hebben doorgegeven.

"Anderzijds willen we ook weten of de Duitse overheid de andere landen snel genoeg heeft ingelicht”, zegt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van BEMEFA: "Door ons burgerlijke partij te stellen, hopen we een duidelijk signaal te geven naar de Duitse leverancier. We pikken dit niet. De afgelopen jaren hebben we zware investeringen gedaan in het kader van de wetgeving rond voedselveiligheid. We verwachten van de andere schakels in de voedselketen hetzelfde."

Bron: eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via